Eldreråd vil ha sykehjem i Medkila

Eldrerådet i Harstad stiller seg bak rådmannens forslag om å kjøpe det tidligere Statoil-bygget i Medkila i Harstad for 77 millioner kroner. Planen er blant annet å bygge om deler av bygningsmassen til sykehjem og omsorgsboliger. I går bestemte formannskapet å utsette planene, mens eldrerådets leder, Ivar Østberg synes ideen er god. Han mener det kan bli et helhetlig bomiljø der som er tilpasset eldre, barn og ungdom.