– Eldre som bor hjemme er redde

En voksende andel eldre i Norge oppgir at de føler seg ensomme og redde når de må bo hjemme lenger enn de ønsker. Pasientombudet slår alarm om situasjonen.

Eldre kvinne med rullator

Det er lagt opp til at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, men både eldre og pårørende føler det er utrygt.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Gruppen eldre som bor hjemme er i vekst, og dette er ikke det beste for alle, sier Marie Stavang, virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Alta kommune.

Hjemmetjenesten i kommunene har fått flere brukere og sliter ofte med å nå over alle de skal besøke.

Nå slår pasientombudet i Finnmark alarm for en gruppe eldre som er ensomme og redde, og selv har et ønske om å bo i institusjon.

Kommuner mangler boliger og sykehjemsplasser

Stortingsmeldinga «Handlingsplan for eldreomsorgen» som kom i 1997, var starten på en boliggjøring og hjemmegjøring av eldreomsorgen.

Men det førte også til at institusjonene gradvis forsvant. Ideen var at eldre, også de med funksjonsnedsettelser og funksjonshemninger ville få et bedre liv ved å bo i egne boliger i istedenfor på institusjon.

Nå mangler mange kommuner boliger og sykehjemsplasser for å ta seg av de eldre som ikke kan bo alene.

– Vi merker det fordi pårørende tar kontakt med oss. De er bekymret og tør ikke å forlate sine eldre alene hjemme. De må selv drive med tilsyn. Hjemmetjenesten gjør det også, men de har ikke kapasitet til å gi pleie og omsorg 24/7, ifølge Mette Eriksen som er pasientombud i Finnmark.

Det er forskjell fra kommune til kommune sier pasientombudet.

– Det ser ut til at de små kommunene har mer oversikt og har bedre tilbud til de eldre, sier Eriksen.

Trygghetsalarm er ikke nok

Marie Stavang

Marie Stavang sier mange eldre føler seg skrøpelige og utrygge når de bor alene.

Foto: Kristin Forland / NRK

Dette er en utvikling som har blitt lagt opp til gjennom en endring av eldreomsorgen: Fra tidligere tiders alders- og sykehjem til dagens modell med omsorgsboliger med tilsyn.

– Det er en satsing på at folk skal bo hjemme så lenge som mulig. Folk skal ikke bo på sykehjem før det er absolutt nødvendig, sier Marie Stavang, virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Alta kommune.

Skal de eldre kunne bo trygt og godt i sine egne boliger fordrer det imidlertid en stor innsats fra hjemmetjenesteapparatet.

– Mange har behov for et bofellesskap med bemanning. Foreløpig har vi litt for få bemannede omsorgsboliger til å kunne tilby dette til alle som trenger det, sier Stavang.

Mange eldre har fått trygghetsalarm, til tross for det synes mange at det utrygt å være hjemme alene.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen