Elbileiere i nord må fortsatt vente på hurtigladere

Flere måneder på overtid er det fremdeles uavklart om det vil komme hurtigladere i Nord-Troms og Finnmark.

En hurtigladestasjon for elbiler i Alta. Ladestasjonen er satt opp av det lokale kraftselskapet.

HURTIGLADERE: I Alta står en av Finnmarks to hurtigladestasjoner. Denne er finansiert av det lokale kraftselskapet. Energiselskapet Fortum ønsker å bygge 26 stasjoner til i regionen.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Det er fryktelig trist for Finnmark og elbilsatsinga, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.

Nord-Troms og Finnmark står som eneste region i Norge fortsatt utenfor det nasjonale nettverket av hurtigladere for elbiler. Kun i Alta og Kirkenes er det en hurtigladestasjon. Begge har kommet det siste året og har vært finansiert av kraftselskap.

Elbileiere på landeveien i nord må derfor smøre seg med tålmodighet. For heller ikke ordinære ladestasjoner er det mange av, ifølge ladestasjon.no.

Uenige om ladestasjoner

Hittil har det ikke vært interesse for å bygge hurtigladere lengst nord i Norge. Det statlige organet Enova har to ganger lyst ut en anbudskonkurranse. Kun energiselskapet Fortum har søkt om finansiering til å bygge hurtigladestasjoner.

En avtale var ventet å bli signert i slutten av august, men fortsatt pågår det forhandlinger mellom Enova og Fortum. De første stasjonene skulle stå klar i høst, men nå er det usikkert om laderne i det hele tatt blir satt opp.

– I vår søknad på anbudet foreslo vi ladestasjoner med høyere effekt enn det Enova krevde. Vi mente at det var nødvendig for å få til en framtidsrettet utbygging, sier kommunikasjonsleder Stian Mathisen i Fortum.

Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Fortum

I FORHANDLINGER: Stian Mathisen er kommunikasjonssjef i Fortum og håper selskapet skal få finansiering av Enova til å bygge hurtigladere i nord.

Foto: Fortum

Kommer ikke partene til enighet kan dermed hele prosjektet strande.

Enova bekrefter at det pågår forhandlinger, men vil ikke gå i detaljer på hva det dreier seg om.

– Når det som i dette tilfelle er kun en søker, så er det slik at vi har anledning til å gå i forhandlinger med selskapet for å finne riktig støttenivå. Vi har da gått inn i forhandlinger med Fortum for å finne den beste mulig utbygging av et slikt nett i Nord-Troms og Finnmark, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne.

Han ønsker ikke å kommentere om et brudd i forhandlingene kan resultere i en tredje anbudskonkurranse.

Kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne

FINANSIERER HURTIGLADERE: Eiliv Flakne i Enova sier de ikke har satt dato for når forhandlingene med Fortum skal avsluttes.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Antall elbiler øker

Antall elbiler i Norge har økt de siste årene. Hittil i år er nesten halvparten av alle nye biler på norske veier elektriske, viser en oversikt fra opplysningsrådet for veitrafikk. Også i Finnmark øker antall elbiler, selv om det er langt mellom ladestasjonene.

– Stortinget har bestemt at hele Norge skal over på elbiler. Innen år 2025 skal vi bare selge elbiler i Norge. Det går ikke uten at vi har et godt hurtigladenettverk, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.