Tolv millioner kubikkmeter stein kan rase ned fra fjellene

Hele 95 prosent av skredutsatte områder i Kåfjord kommune er rasfarlig, viser ny rapport. – Vi har den mest rasfarlige kommunen i landet, sier ordføreren.

Steinblokk

Slike kjempesteiner frykter lokalbefolkningen å få i hodet. Bildet er fra et tidligere ras i år.

Foto: Ørjan Olsen

En ny rapport fra Multiconsult, viser at hele 95 prosent av skredutsatte områder i Kåfjord er rasfarlig, skriver Framtid i Nord.

– Det er ille at tallene er så høye. Vi skal jobbe framover for å få en oversikt over områdene som må sikres, sier rådmann Einar Pedersen.

– Koste hva det vil

Storhaugen

Mange bor like under fjellene og ser daglig opp i frykt for at det skal komme et ras.

Foto: NRK

Olderdalen skole, rådhus og deler av sentrum er blant områdene som kan bli utsatt for snø og steinras.

Forebyggende tiltak må på plass for å være innenfor kravene til plan og bygningsloven.

– Koste hva det koste vil, men dette må vi gjøre for å skape trygghet blant folk, og for å kunne utvikle kommunen videre, sier ordfører Bjørn Inge Mo til avisa.

Ordføreren mener Kåfjord er den verste raskommunen i landet fordi det er fare for både fjellskred og kvikkleire.

10–12 millioner kubikkmeter fjellmasse i Nordnesfjellet er blant annet under konstant overvåking.

Undersøkt flere områder

Kommunen får støtte fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til 80 prosent av rassikring av områder hvor det allerede har blitt bygd hus og som er påvist rasfarlig.

Prosentandelen er ned mot 50 prosent på områder som skal utvikles
til boligbygging.

– Vi har undersøkt fem områder og må vurdere hva vi skal gjøre og hvor mye det vil koste. Vi har ikke råd til å betale for alt selv, så vi vil søke støtte hos NVE, sier Pedersen til NRK.

Lever med frykten

Skredtragedien i Kåfjord

Tidligere i år omkom fem utenlandske turister i et snøskred i Kåfjord.

Foto: Røde Kors

Flere hus har blitt flyttet i Kåfjord på grunn av rasfare, og flere har etterlyst mer rassikring for å føle seg trygg.

– Folk bør ikke være urolige, men må følge ekstra nøye med på fjellene. Likevel må vi ta dette på ramme alvor og jobber hardt for å forebygge rasfaren, sier rådmannen.