Ekstraordinært møte:– Langsundforbindelsen er gyldig

Karlsøy kommune har fått en juridisk vurdering av konsekvensene av dommen i Nord-Troms tingrett som stanset tunnelplanene mellom Reinøy og Karlsøy.

langsundforbindelsen

Det er tirsdag innkalt til ekstraordinært styremøte i Langsundforbindelsen AS.

Foto: nrk

– Den juridiske vurderingen vi har fått nå slår fast at hvis noen skal få prøvd om reguleringsplanene for Langsundforbindelsen er gyldig eller ikke, så må man stevne Staten ved Kommunaldepartementet. Det var kommunalministeren selv som i juni i fjor stadfestet reguleringsplanen, sier rådmann i Karlsøy, Jan-Hugo Sørensen til NRK.

– Frem til en slik sak eventuelt er reist vil reguleringsplanen være gyldig, legger rådmannen til.

Tunnel satt på vent

Tidligere denne måneden slo Nord-Troms tingrett fast at reguleringsplanen for Langsundforbindelsen i Karlsøy var ugyldig på grunn av manglende konsekvensutredning.

Sørensen mener tingrettens dom, hvis den blir rettskraftig, kun er bindende for partene i saken, og at den kun gjelder spørsmålet om skjønnet kan fremmes.

Jan Hugo Sørensen, rådmann Karlsøy

Jan-Hugo Sørensen er rådmann i Karlsøy kommune.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Konsekvensene av dette er at Troms fylkeskommune fritt kan inngå avtale med berørte grunneiere og reindriften, og videreføre prosjektet uavhengig av tingrettens dom, sier rådmannen.

Vil ha fortgang i utbygging

Det er tirsdag innkalt til ekstraordinært styremøte i Langsundforbindelsen AS.

Representanter fra Karlsøy kommune og Langsundforbindelsen AS skal også tirsdag møte Troms fylkeskommune ved fylkesråd for samferdsel, og Statens vegvesen.

– På dette møtet vil vi drøfte hvilke muligheter vi har for å få byggestart på Fv 863 Langsundforbindelsen så snart som mulig, med utgangspunkt i tingrettens dom og juridiske vurderinger som er innhentet.

Også Statens vegvesen og Troms fylkeskommune foretar en juridisk vurdering av saken.

Nyheter fra Troms og Finnmark