Ekstra pott til frie midler


Regjeringen gir 2,6 milliarder mer i frie midler til kommunene. Dette blir gjort for å øke de frie inntektene til kommunene med rundt 2,6 milliarder kroner. Regjeringen anbefaler at pengene går til blant annet vei og skole.