Ekstra millioner til skredopprydding

Regjeringen bevilger 25 millioner kroner ekstra til hastetiltak etter flom- og sørpeskred i Nord-Norge i mai og til sikring etter raset i Lyngen i september.

Flyfoto av jordraset i Lyngen

Regjeringen bevilger ekstra penger til skredopprydding. Pengene skal blant annet brukes til sikring etter raset som gikk i Lyngen i september.

Foto: Ola Giæver Jr.

Pengene gis til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og skal brukes til opprydding, nye sikringsanlegg, og gjenoppbygging av eksisterende anlegg for å forebygge mot nye skader i berørte områder.

Olje- og energiminister, Terje Riis-Johansen sier at det er behov for ekstratiltak.

– Det er viktig at vi får utført de nødvendige hastetiltakene. Hvis ikke tiltakene utføres, kan selv mindre, nye hendelser forårsake betydelige skader, sier Riis-Johansen.

Dekker sikring etter Lyngen-raset

Konkret skal pengene brukes til flom- og erosjonssikring i blant annet Nordreisa, Storfjord og Kåfjord i Troms og Ballangen og Saltdal i Nordland.

Pengene vil også bli brukt til å dekke NVEs ekstrakostnader i krisesituasjonene, som for eksempel kvikkleirraset i Lyngen .

– Både flom- og sørpeskredene i vår og kvikkleireskredet i høst var dramatiske for befolkningen i de berørte kommunene. I slike situasjoner er det viktig at NVE er raskt på stedet for å gi skredfaglige råd, sier Terje Riis-Johansen.

Overvåking av Nordnesfjellet

Da ministeren var på befaring i Lyngen etter leirraset lovde han også 3 millioner kroner for å sikre videre drift av skredovervåkingen av Nordnesfjellet i Nord-Troms.

Disse pengene kommer i tillegg til de 25 millionene som gis i det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Med denne bevilgningen følger jeg opp mitt løfte om å sikre videre drift av overvåkingssystemet ved Nordnes i Troms uten at det går på bekostning av andre tiltak NVE har ansvar for, sier Terje Riis-Johansen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.