Ilandføring 10 milliarder dyrere enn forventet

Oljeledning til land i Nordkapp er 10 milliarder kroner dyrere enn å laste om oljen til havs. Men Statoils direktør for feltutbygging i Nord-Norge mener likevel det ikke er noe enkelt valg.

Strand Tellefsen

Statoils direktør for feltutvikling i nord, Erik Strand Tellefsen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Valget er ikke så enkelt. Fordi det er noen fordeler med en ilandføring, hvis du kan knytte mer ressurser opp til det. Da blir enhetskostnaden som skal fordeles på de kostnadene lavere, sier Statoils direktør for feltutvikling i nord, Erik Strand Tellefsen.

Men de tilleggsbrønnene rundt Johan Castberg-feltet som skulle sikre nok olje til at ilandføring var smart har vist seg å være oljefri.

– Prisen kan bli for høy. Vi må kunne regne med en ekstra kostnad på 10 milliarder på dette konseptet. Det vi streber med nå er å få den like god som alternativet, som altså er 10 milliarder kroner billigere, sier Tellefsen til NRK.

Avgjørelse i juni

På spørsmål om det vil bli mer fristende å lande på en løsning med omlasting av oljen til havs, svarer Tellefsen at det valget ikke vil bli tatt nå.

En endelig avgjørelse om ilandføring eller ikke er venta å komme i juni. Og Strand Tellefsen forklarer hvorfor det er så vanskelig å ta avgjørelsen.

– Konseptet med ilandføring vil skape mer ringvirkninger lokalt i Nord-Norge enn å laste om oljen til havs. Det kommer også inn i ligningen vår, selv om vi ikke kan regne på det, så er det et kvalitativt argument, sier Tellefsen.