Eksporterte kongekrabbe for en halv milliard

Kongekrabben skaper arbeid i bygder som var i ferd med å dø ut. Krabbe for over 500 millioner ble eksportert fra Finnmark i fjor.

Krabbebåter, billefjord

Kongekrabben skaper liv i småbygder. Viktigere enn turisme, sier aktører i næringen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi er åtte ansatte i sesongen og har hendene fulle, forteller Toini Karlsen og viser rundt på krabbemottaket i Billefjord.

Fra en liten brygge inne i Porsangerfjorden omsetter Karlsens familiebedrift kongekrabbe for 45 millioner kroner i året.

Markedet i Asia, USA og Canada skal ha best mulig kvalitet. Det nyter Billefjord godt av. Den nye fraktruta fra Lakselv gjør at levende krabbe havner i Asia etter bare 17 timer.

Toini Karlsen

Dagene er travle og det er nok jobb til alle på krabbemottaket i Billefjord, forteller Toini Karlsen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

En næring i vekst

Krabbemottaket i Billefjord er ett av rundt 20 krabbemottak i Finnmark. De fleste finner man på små og utdøende plasser.

I Billefjord virker effekten av krabbemottaket åpenbar. Etter at krabben kom, økte omsetningen på lokalbutikken med 30 prosent. Den nedleggingstruede skolen har også i år åpnet dørene for elever, mens husene i Billefjord igjen er salgbare.

Fremtiden virker lys for næringen, og i fjor økte Norges eksport av kongekrabbe med 45 prosent. Eksporten av levende kongekrabber økte med 90 prosent.

Kongekrabben var i mange år utskjelt og forhatt, men nå kan ikke markedet få nok av den.

Krabbemottak, Billefjord

Krabbemottaket i Billefjord er ett av rundt 20 krabbemottak i Finnmark. Familiebedriften har åtte ansatte og omsetter for 45 millioner kroner i året.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Valgte krabber over turister

– Det krever mer energi å tjene penger på turisme enn på krabbe, sier Håkon Karlsen.

Karlsens familiebedrift ble unnfanget litt lenger ut i Porsangerfjorden, på det gamle handelsstedet Repvåg, hvor Karlsen-familien egentlig drev med turisme.

Håkon Karlsen

Håkon Karlsen valgte krabber over turister, og angrer ikke.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Karlsen angrer ikke på å ha skiftet beite, og mener krabben har større betydning for lokalsamfunn enn turisme.

– Det er krabben som gjør at bosettingen opprettholdes på mange småplasser, og det er krabben vi kan takke for at inntjeningen har økt for veldig mange fiskere. Det har igjen skapt ny rekruttering og tilflytting.

Karlsen tror kongekrabben har fått Finnmark inn i en god spiral og gleder seg over utviklingen.

– Dette er et Finnmarksprodukt som ikke finnes andre plasser i Norge, sier Karlsen stolt.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark