Eirik er frikjent for å ha skjult flyktninger: – Jeg er så glad

I dag falt dommen i saken mot Storskog-aktivist Eirik Nilsen i Øst-Finnmark tingrett. Han frifinnes fra tiltalen om å ha hjulpet to syriske flyktninger til kirkeasyl i Kirkenes.

Asylsøkere

Det var dramatisk da syriske flyktninger forsøkte å komme seg fra Ankomstsenter Finnmark.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Jeg er så glad, jeg er helt målløs. Jeg er nesten tom. Jeg har håpet på dette resultatet, men har nesten ikke turt å tro det. Jeg er i sjokk, sier Eirik Nilsen til NRK.

Det var 21. januar i fjor at Eirik Nilsen fraktet to syriske flyktninger fra Ankomstsenter Finnmark til Kirkenes, hvor de påberopte kirkeasyl samme dag.

Fordi de to asylsøkerne var satt til å bli transportert tilbake til Russland, ble Nilsen senere pågrepet av politiet, satt på glattcelle, og siktet for brudd på Utlendingelovens paragraf 108, fjerde ledd bokstav a: Å ha hjulpet en utlending til ulovlig opphold i Norge.

Eirik Nilsen

Eirik Nilsen har hele tiden nektet straffskyld. Nå har rettferdigheten seiret, sier han.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Nektet å vedta bot

Nilsen fikk senere en bot på 5000 kroner, som han nektet å betale. Han har uttalt at dette er en prinsippsak for ham, og at han heller ville gå i fengsel for det han mener er humanitært arbeid.

– Dette betyr så utrolig mye. Det betyr nesten alt. Det beviser at vi ikke har gjort noe ulovlig. Nå kan vi fortsette å jobbe og ikke være redd for å bli arrestert og puttet på glattcellen. Det er fantastisk, sier Nilsen.

– Jeg kunne ikke vedta en bot som jeg selv mener var helt fullstendig gal. Det gikk rett på det prinsipielle.

Ankomstsenter Finnmark politi ved porten

Eirik Nilsen fraktet to syriske flyktninger fra Ankomstsenter Finnmark til Kirkenes, hvor de fikk asyl.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

Kaotisk og uoversiktlig situasjon

20. juni i år kom Nilsens sak opp i Øst-Finnmark tingrett, hvor han erklærte seg «ikke skyldig», og forklarte at han ikke visste at de to asylsøkerne – som siden har fått innvilget politisk asyl – var ment å sendes ut av landet.

I dag falt dommen i Øst-Finnmark tingrett, som frifinner Nilsen. Retten påpeker at Nilsen riktignok kan bebreides for å ha tatt en viss risiko, i og med at situasjonen på Storskog på den tiden var kaotisk og uoversiktlig og at det få dager tidligere hadde vært uttransporteringer.

– Nå håper jeg ingen anker, jeg håper saken er ferdig. Det er 1,5 år siden hendelsen skjedde, og den har surret og murret i bakhodet mitt hele tiden. Så dette betyr mye, sier Nilsen.

Eirik Nilsen i retten

Storskog-aktivist Eirik Nilsen har fått bistand av en av Norges fremste asyladvokater, Brynjulf Risnes, i saken.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Ikke handlet med nødvendig forsett

«Retten finner at han utvilsomt har handlet uaktsomt gjennom sin handlemåte, men at det under hovedforhandlingen ikke ble bevist utover enhver rimelig tvil at han har handlet med det nødvendige forsett som kreves i utledingsloven paragraf 108, fjerde ledd bokstav a,» heter det i kjennelsen.

Nilsen slipper dermed påtalemyndighetens påstand om bot på 5000 kroner, subsidiært 10 dagers fengsel.