Innfører eiendomsskatt for reindrift

Flere kommuner vurderer å innføre eiendomsskatt for reindriften. Porsanger kommune er først ut.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya

Porsanger er først til å innføre eiendomsskatt på reindriften.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Gunnar Lillebo
Foto: Dan Robert Larsen

– Flere kommuner vurderer å innføre eiendomsskatt for reindriften, men vil vente på den erfaringen Porsanger kommune gjør seg med ordningen. Det sier rådmann Gunnar Lillebo.

Porsanger er først til å innføre eiendomsskatt på reindriften, en skatt folk i næringen opplever som urettferdig siden gårdbrukere ikke trenger å skatte for sine anlegg.

Ingen unntak for reindriften

Lillebo vil ikke ta stilling til om skatten er urimelig, så lenge kommunen har bestemt seg for innføre eiendomsskatt både for næringsvirksomhet og private.

– Det er ingen unntak i forhold til reindriften. Kommunestyret har sagt at man har eiendomsskatt og da skal man effektuere det i forhold til de det gjelder.

Det er ifølge Finnmark Dagblad at slakteanlegg og samle og skillegjerder som skal beskattes fra neste år av. Porsanger kommune vet ennå ikke hvor store inntekter det er snakk om. Uansett mener rådmannen den nye eiendomsskatten ikke kommer til å gå ut over næringens økonomi og dermed eksistensgrunnlag.

– Porsanger kommune har den laveste satsen når det gjelder eiendomsbeskatning som er på to promille. Det bør ikke være et forhold som går på eksistensgrunnlaget for den enkelte bedrift eller tilsvarende, sier Lillebo.

Vil likestilles med bøndene

Per John A. Anti

Per John A. Anti i NRL er ikke spesielt glad for eiendomsskatten i Porsanger.

Foto: NRK

Men reindriften er ikke spesielt glad for den nye eiendomsskatten i Porsanger. Nestleder Per John Anti i Norske Reindriftssamers Landsforbund, mener det er urettferdig at reindriften skal belastes når ikke bøndene trenger å betale for sine næringsbygg.

– Vi vil jo likestilles med andre primærnæringer når det gjelder alt av skatter og avgifter, sier Anti.