Her har man egne korona-ambulanser: – Vil gjøre ting så lett som mulig for helsepersonell

13 ambulansebiler skal kun ta seg av koronapasienter i Finnmark.

Geir Ingebrigtsen og Lasse Sørhus Hansen, paramedics

Geir Ingebrigtsen og Lasse Sørhus Hansen jobber som ambulansearbeidere ved sykehuset i Kirkenes. Der står en av 13 korona-ambulanser i Finnmark.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er viktig å gjøre ting så lett som mulig for helsepersonell i den tiden vi er inne i nå, sier Jan Arne Moen, avdelingsleder for bilambulansen i Øst-Finnmark.

Løsningen ble egne «korona-ambulanser».

Bilene er i utgangspunktet reserveambulanser for Finnmarkssykehuset, men har nå blitt klargjort til å kun ta seg av korona-pasienter.

Jan Arne Moen, avdelingsleder for bilambulansen i Øst-Finnmark

Avdelingsleder for bilambulansen i Øst-Finnmark, Jan Arne Moen.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

For at de skal være enkle å rengjøre, er bilene nesten tomme for utstyr.

– Skulle vi brukt de vanlige bilene, måtte vi plastret dem inn før transport. Disse bilene kan man kjøre ut til pasienten med en gang, sier Moen.

Skal brukes som transportbiler

Bilene skal brukes til å hente pasienter når sykehuset får melding om påvist smitte av koronaviruset.

Men noen unntak finnes det.

– Vi har primært utstyr for å ivareta smitterisikoen i disse bilene. Derfor brukes de som transportbiler for stabile pasienter. Hvis pasienter har pustevansker, og er akutt dårlige, må vi bruke en ordinær ambulansebil, forteller Geir Ingebrigtsen.

Han jobber som ambulansearbeider ved sykehuset i Kirkenes i Øst-Finnmark, der det foreløpig har vært få påviste tilfeller av koronaviruset.

Smittebil 1

De egne korona-ambulansene har kun det aller mest nødvendige av utstyr - for at de skal være enklere å rengjøre etter bruk.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Torsdag kveld var antall koronasmittede i Finnmark oppe i 14 personer. 3156 personer i Norge er meldt smittet.

I Kirkenes har de kun fått bruk for bilen ved én anledning.

– Men det er viktig at vi ikke senker nivået av den grunn. Vi må tenke at alle potensielt kan være smittet og være ekstra på vakt, understreker Ingebrigtsen.

Ny situasjon

Han er vant med å håndtere ulik smitte i det daglige, men legger ikke skjul på at koronapandemien er en ny og spesiell situasjon, også for helsepersonell.

– Folk skal i hvert fall være trygg på at vi gjør alle nødvendige tiltak og at vi gjør så godt vi kan. Vi prøver å lære oss det her etter hvert som vi går. Det er veldig mye nytt, men jeg synes vi håndterer det bra.

Bilene kan også benyttes til å kjøre pasientene hjem igjen når de er blitt behandlet.

Ambulanse

Korona-ambulansene er i utgangspunktet reserveambulanser. De ordinære ambulansebilene er dermed ledige til å ta andre oppdrag.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Forrige uke hadde Finnmarkssykehuset korona-ambulanser stasjonert i Hammerfest, Alta, Lakselv, Øksfjord, Hasvik, Måsøy, Berlevåg, Båtsfjord, Vadsø, Tana og Kirkenes.

Denne uka er det også biler til smittetransport i Karasjok og Honningsvåg. Kautokeino vurderes også, ifølge kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset, Eirik Palm.

– Dette skal redusere smittefare både for andre pasienter og personell. Da sparer vi tid og har en beredskap som gjør at vi kan rykke ut på kortere tid, sier han.