E8 mellom Norge og Finland skal bli «intelligent»

Et nytt samarbeidsprosjekt mellom norske og finske myndigheter skal gjøre europavei 8 mellom de to landene «intelligent». Det kan blant annet innebære enhetlig og lik varsling og vær, føre og trafikkhendelser på begge sider av grensa.

E8 mellom Norge og Finland skal bli intelligent

Norske og finske myndigheter har blitt enig om en samarbeidsavtale om E8 på begge sider av de to landene. T.h. regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen og regiondirektør Jaakko Ylinampa og generaldirektør Antti Vehviläinen i det finske trafikkverket (i midten).

Foto: Janne Koskenniemi

Norske og finske myndigheter skal samarbeide om intelligente transporttjenester og systemer (ITS) på strekninga E8 mellom Skibotn i Troms og Kolari i Finland.

– Prosjektet skal gjøre denne veistrekninga intelligent, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Partene signerte en avtale om ITS-prosjektet på en konferanse i Muonio i Nord-Finland mandag.

Kan være viktig for lakseeksporten

Foreløpig er det ikke avgjort nøyaktig hvilken teknologi som skal testes ut på E8 på norsk side.

– ITS handler om å utnytte tilgjengelig informasjon på best mulig måte. Hvis trafikantene kan få god informasjon om føreforhold og hendelser på veien, blir planleggingen av kjøreturen bedre og ferden tryggere, sier Torbjørn Naimak i vegvesenet nord, i en pressemelding.

– I tillegg ser vi muligheter for å effektivisere og forbedre driften og vedlikeholdet av veinettet, for eksempel ved at entreprenørene får sanntidsdata om vei- og føreforhold og kan prioritere ressursene deretter, fortsetter han.

Tom Cato Karlsen, statssekretær i Samferdselsdepartementer, sier at samarbeidet om E8 kan være viktig for norsk lakseeksport.

– Et stort volum fraktes på bil fra slakteriene i Norge til flyplassen i Helsinki før videre transport til markedene i Asia. ITS er et område der det skjer mye, og hvor Norge er langt fremme. Jeg er spesielt glad for at det gjennom samarbeidsavtalen testes ut ITS på grensekryssende veier i nord. Vi vet jo at forholdene her oppe stiller ekstra strenge krav til utstyr og løsninger, sier Karlsen, som var til stede da avtalen ble undertegnet.

Førerløse biler

Ifølge Naimak er intelligente trafikksystemer en teknologi Nord-Norge kan ha stor nytte av. Avtalen mellom norske og finske vegmyndigheter strekker seg over tre år.

Andre eksempler på ITS er fartsgrenser som justeres ut fra føreforholdene, værovervåking og at trafikantene blir varslet om dyr i veibanen.

– Førerløse kjøretøy og «biltog» med ledebil, representerer den ene ytterenden av ITS. I andre endre har vi systemer vi bruker i dag, for eksempel værstasjoner og trafikkstyring i sanntid, med variable skilt, sier Naimak.

Ifølge regionveisjefen ligger nøkkelen til et virkelig intelligent transportsystem i informasjonsflyten; at de forskjellige delene av systemet, inklusiv kjøretøyene, snakker med hverandre.

– Korrekt informasjon gjør trafikantene i stand til å gjøre gode valg, noe som gir økt sikkerhet og bedre regularitet, sier Naimak.

Finlands transportminister Anne Berner var blant dem som var til stede da avtalen ble undertegnet mandag.