Gigantunderskudd i Troms fylkestrafikk

40,5 millioner kroner i underskudd i fjor. Det er fasiten for Troms fylkestrafikk.

Hurtigbåten Sollifjell

Hurtigbåtene er bare ett av flere tapsprosjekter i kollektivtrafikken i Troms.

Foto: Øystein Ramstad

Troms fylkestrafikk la fram sjokktall da de presenterte de endelige regnskapstallene for 2012. Alt har kostet mer enn Troms fylkestrafikk hadde regnet med. Samtidig har inntektene sviktet.

Underskuddet på 40,5 millioner kroner kommer til å få konsekvenser for alle som benytter seg av kollektivtilbudene i Troms.

Fylkesråd for samferdsel i Troms, Terje Olsen

Fylkesråd for samferdsel i Troms, Terje Olsen vet ennå ikke hvor hardt trafikkantene blir rammet.

– Vi vet ikke helt ennå, men vi må vurdere flere tiltak.
Det sa fylkesråd for samferdsel i Troms, Terje Olsen (H) da tallene ble presentert på en pressekonferanse i Tromsø mandag formiddag.

Dyrere å reise

Alt tyder på at regninga for gigantunderskuddet blir sendt over til brukerne.

Troms fylkestrafikk driver busser, hurtigbåter og ferger i Troms.

LES:

I 2011 endte selskapet opp med et driftsunderskudd på 18 millioner kroner. Sist høst antydet Troms fylkestrafikk at underskuddet for 2012 kom til å bli på rundt 20 millioner, men endte altså opp på 40,5 millioner kroner.

– Vi må diskutere hvordan vi kan komme oss i land, men jeg kan ikke utelukke at billettprisene må økes, sier fylkesråd Terje Olsen.

I tillegg må det gåes noen runder på kutt i rutetilbudet for innbyggerne i Troms, sier Olsen.

LES OGSÅ:

Dette er detaljene i overforbruket:

  • Billettinntektene på rute 2 (hurtigbåt Tromsø-Harstad) har blitt 12,4 mill. lavere enn budsjettert. Det har vært en nedgang i antall reisende med omlag 10 % fra 2011 til 2012. Billettinntektene er redusert med over 20 % og skyldes innføring av tromskortet og gode rabatter medio januar 2012.
  • Kaileie i Harstad (hurtigbåt) utgjør 5 mill. av merforbruket.
  • Billettinntektene (buss) på Tromsø-området ble 5,2 mill. kr lavere enn budsjettert.
  • Billettinntektene (buss) i Sør-Troms ble 2,5 mill. kr lavere enn budsjettert.
  • Avregning bunkers og NOX-avgift m.m. på 3,5 mill. kr på «gamle» fremforhandlede fergekontrakter som det ikke er budsjettmessig dekning for.
  • Godtgjørelse til bussoperatørene ble betydelig høyere enn budsjettert. Skyldes hovedsakelig at prisjustering av kontraktene ikke var innarbeidet i budsjett samt at budsjettet forutsatte rutekutt i en størrelse som ikke er oppnådd. Dette utgjør 9,1 mill. kr i merforbruk.
  • Høyere kontraktsforpliktelser på fergesambandene enn hva budsjettet gir rom for på tilsammen 4,7 mill. kr.
  • Kjøp av skoleskyss (taxi kjøring) på totalt 4,4 mill. kr var ikke budsjettert.
  • Billettinntekter skoleskyss (grunnskole og vgs.) kom ut med en merinntekt på 2,7 mill. kr.
  • Inntekt regionruten ga merinntekt på 3,5 mill. kr.