Dumpet ett tonn asfaltmasse i nasjonal laksefjord


Statens vegvesen planlegger politianmeldelse etter den alvorlige miljøkriminaliteten i Sørkjosen i Troms.

Dumping av asfaltmasse i Sørkjosen

Bildet er en del av filmet som ble tatt av Statens Vegvesens ansatte fra land. Filmen er nå en del av bevismaterialet i politianmeldelsen.

Foto: Statens vegvesen

Knut Øvervoll

Prosjektleder Knut Øvervoll i Statens vegvesen Nord.

Foto: Torild Heimdal / Statens vegvesen

Mandag meldte NRK om at miljøfarlig asfaltmasse ble dumpet i sjøen ved Sørkjosen. Ansatte i Statens vegvesen mener at så mye som ett tonn asfaltmasse ble dumpet fra fraktebåten «Stålvarden».


De ansatte fra Statens vegvesen filmet også hendelsen. Prosjektleder Knut Øvervoll har sett filmen. Han mener at alt tyder på at dette ble gjort med vilje.


– På filmen ser du en båt med en gravemaskin på dekk. Det zoomes inn og man ser tydeligere at armen på gravemaskinene slipper noe svart i vannet. Vannet rundt båten plasker og man forstår at noe tungt blir dumpet over bord, forteller Øvervoll.


Filmen varer ikke så lenge, og den viser kun at gravemaskinene dumper én skuff over bord, men de ansatte hos Statens vegvesen forteller at det skjedde flere ganger.

Naturreservat og nasjonal laksefjord


Miljøavdelingen hos fylkesmannen i Troms har begynt etterforskning i saken, og de kan ennå ikke si om de vil anmelde noen for dumpingen . Statens vegvesen har allerede sagt at de vil politianmelde de ansvarlige.

Miljødirektør Evy Jørgensen ser svært alvorlig på forholdet, spesielt siden det virker som om det er blitt gjort med overlegg.

– Dumpingen fant sted i et elvedelta som springer ut i en nasjonal laksefjord. Asfaltmasse kan føre til store skader i et slikt naturreservat, sier Jørgensen.

Massen var fortsatt ikke stivnet da den ble dumpet over bord. Dette gjør at den lettere fordeler seg i vannet, og dermed kan forurense større områder.

Asfaltmasse som blir dumpet i vann har større forurensende effekt enn masse som blir etterlatt på land.

NRK har vært i kontakt med flere forskere for å finne ut om dette kan ha konsekvenser for mennesker og dyr, men ingen kan si noe bestemt uten nærmere studier av området.

Underleverandør til underleverandøren


Hovedentreprenør i veiprosjektet var asfaltselskapet Lemminkäinen. De engasjerte Sea Works, som skulle frakte massen til og fra arbeidsstedet. Men i denne perioden hadde Sea Works for mange oppdrag, og måtte derfor leie inn en ekstra båt. Denne båten var «Stålvarden», som eies av Kongsfjorden Frakt AS.

Kommunikasjonsdirektør hos Lemminkäinen, Tom Andre Aas, sier at de har tatt kontakt med Sea Works for å finne ut hva som har skjedd

– Vi har vært i kontakt med Sea Works, og de må komme med en redegjørelse for oss på alt som har skjedd i denne saken. Dette er ikke måten vi skal kvitte oss med avfall på.

– Hvilket ansvar har dere for hva underleverandører gjør?

– Lemminkäinen står som hovedentreprenør, og det er vi som har det juridiske ansvaret ovenfor Statens vegvesen. Vi tar derfor dette veldig alvorlig og vi ønsker å rydde opp i situasjonen, sier Aas.


Polske eiere


Båten som utførte selve dumpingen, «Stålvarden», er eid av et polsk rederi. Mannskapet om bord er også fra Polen, utenom kapteinen som er norsk.

Ifølge administrerende direktør, Jan Paulsen, hos Sea Works har båten byttet eier flere ganger de siste årene. Sea Works har tidligere brukt båten med gode erfaringer.

Paulsen tror ikke at forskjellige regler fra land til land kan være en forklaring på det som har skjedd.

– Nei, dette er ikke lov i Polen heller. Uansett må de forholde seg til norsk lov når de jobber i Norge. Vi i Sea Works beklager at det ble dumpet masse i sjøen, og nå jobber vi for at noe slikt ikke skal skje igjen når vi samarbeider med andre selskap, sier Paulsen.

NRK har også vært i kontakt med båtens polske eiere. De beklager også at deres ansatte ikke har fulgt reglene for levering av farlige avfall, og de skal sette seg inn i situasjonen for å finne ut hva som har gått galt.