Hopp til innhold

Dronetiltalte Andrey Yakunin frikjent i tingretten: – En sterk og klar dom

En enstemmig tingrett i Tromsø har frikjent den britisk-russiske statsborgeren og forretningsmannen Andrey Yakunin for å ha fløyet med drone på Svalbard. Kjennelsen blir anket, opplyser aktor i saken.

Bildet viser Andrey Yakunin under hans Svalbard-tur i august 2022. Det var der han fløy med drone, som han senere også ble arrestert for i Hammerfest.

Andrey Yakunin på en av hans mange turer i nord.

Foto: Elden Advokatfirma AS / Privat

Yakunin innrømmet doneflyging under en seiltur på Svalbard i sommer, men forsvarerne stilte spørsmål ved om denne aktiviteten var ment å være del av EUs sanksjoner mot Russland.

Den 47 år gamle forretningsmannen Andrey Yakunin har dobbelt statsborgerskap, både russisk og britisk, og han bor til daglig i Italia. Han var tiltalt for brudd på sanksjonene som forbyr russiske statsborgere å fly droner i norsk luftrom.

Yakunin forklarte selv i Nord-Troms og Senja tingrett at han ikke kjente til droneforbudet, og at han anser seg selv for å ha mest tilknytning til Storbritannia.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 120 dagers fengsel, men nå er han altså frikjent.

Det var NTB som først meldte om frikjennelsen.

Retten skriver i kjennelsen: «Oppsummert finner retten at EUs sanksjoner mot luftfarten var ment å ramme alminnelig luftfart med bemannede luftfartøy, men også droner/ubemannede luftfartøy som skal registreres og omfattes av de øvrige lufttrafikkregler vil rammes. Små droner som i vår sak omfattes ikke av sanksjonsforskriften».

– Sunn fornuft

Yakunins forsvarer, John Christian Elden, er fornøyd med dommen i Nord-Troms og Senja tingrett.

– Det er en sterk og klar dom fra tingretten, og den er enstemmig. Dette er sunn fornuft, og i samsvar med EU-rettens sanksjonsregler. De andre dommene må oppheves da de bygger på uriktig lovforståelse. Det er ikke straffbart hverken for briter eller russere å fly fritidsdroner i Norge. EU-retten er klar, og nekter ikke slike flyvninger, og vil på ingen måte hjelpe Ukrainas folk, sier han til NRK.

Selv om Yakunin nå er frikjent, så er siste ord neppe sagt i denne saken. Det får NRK opplyst fra aktor Kristin Røhne.

– Vi har besluttet løslatelse av Andrey Yakunin fra varetektsfengsling, og vi kommer til å anke kjennelsen fra tingretten. Dersom tingrettens dom blir den endelige dommen, vil det bety at de fire andre dronedommene oppheves. Derfor er det viktig å få en juridisk avklaring på dette spørsmålet, sier Røhne til NRK.

Les også: Russar dømd til 90 dagar fengsel for droneflyging i Noreg

Skjermdump fra Instagram. Russer tiltalt for å ha flydd med droner.
Skjermdump fra Instagram. Russer tiltalt for å ha flydd med droner.

Yakunin ble pågrepet i Hammerfest 17. oktober og etter hvert tiltalt for å ha brutt forbudet for russiske statsborgere om flyging med droner i Norge. Han hadde da vært på seiltur på Svalbard der han hadde brukt drone til å ta bilder.

Andrey Yakunin (innfelt) og båten hans i Hammerfest

Dette er seilbåten til Andrey Yakunin som han brukte på den siste turen til Svalbard.

Foto: ALLAN KLO, NRK / PRIVAT

I retten poengterte aktor Kristin Røhne at informasjon fra dronevideoer kan brukes til å forberede og planlegge en eventuell sabotasje.

– For å hindre russisk etterretning i Norge, må en bestemmelse også ramme turister. Da vil du klare å fange opp en turist som er på oppdrag for russisk etterretning, sa aktor Røhne i retten i Tromsø.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann som hevdes å ha bånd til den russiske presidenten Vladimir Putin.