Driftsstans ved Kåfjord-skole

Et mindretall ønsket å legge ned skolen permanent. Men til slutt vedtok et enstemmig kommunestyre i Kåfjord at Trollvik skole ikke skal driftes neste skoleår. – Vi tok inn et tilleggsforslag der vi slo fast at dersom privatskolen i Birtavarre opphører, skal man vurdere oppstart av Trollvik skole igjen, sier ordfører Svein Leiros til Framtid i Nord.