Drastiske endringer på havbunnen

Se på disse bildene. De viser et resultat av klimaendringene.

Endringer på havbunnen på Svalbard

Disse bildene er tatt på 15 meters dyp i 1984 og i 2006. Makroalgedekket er merket med hvite linjer.

Foto: NTB/Kortsch

Forskere fra UiT har funnet ut at klimaforandringer kan føre til plutselige og dramatiske forandringer i økosystemene i Arktis.

Prøver fra Kongsfjorden og Smeerenburgfjorden på Svalbard mellom 1980 og 2010 viser oppsiktsvekkende endringer på den steinete fjordbunnen.

I området har det vært en voldsom oppblomstring av makroalger, og en korresponderende tilbakegang hos en rekke bunnlevende organismer, som sjøanemoner. Andre arter igjen, som kalkormer og mosdyr, har det blitt flere av.

I løpet av 30-årsperioden har vanntemperaturen økt jevnt og trutt, samt at den isfrie perioden om sommeren gradvis har blitt lengre og lengre. I tillegg har gjennomsnittstemperaturen på havoverflaten steget med 0,5 grader.

Drastisk endring

De første 12-14 årene var det små endringer i havbunnen, men så skjøt utviklingen fart.

– Det vi ser er et regimeskifte, der makroalgene er med på å skape en helt annen samfunnsstrukturstruktur på fjordbunnen. Forandringen består ikke kun av økt makroalgeforekomst, men en endring som omfatter hele samfunnsstrukturen på bunnen, sier stipendiat Susanne Kortsch ved Universitetet i Tromsø (UiT) til forskning.no

Hun har gjort funnene som forrige uke ble presentert i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet PNAS.

Endringene får konsekvenser for livet på havbunnen.

– Men den økte temperaturen, økt tilgang på lys og lengre vekstsesong gjør at makroalgene nå har en økt konkurranseevne i forhold til de artene som tidligere dominerte, sier Kortsch.