Drar ut om natta og stjeler kongekrabbe

Kongekrabben selges årlig svart for millionbeløp. Den ekstremt høye verdien på luksuskrabben har skapt en tyveribølge hvor frekke kriminelle stjeler fra ærlige fiskere.

Kongekrabbe

Fiskeren setter ut teiner som krabben skal krabbe inn i – slik at fangsten er klar når fiskeren kommer tilbake. Men flere har opplevd at det er tomt for krabber når de kommer tilbake.

Foto: Anette Karlsen, Havforskningsinstituttet

Kongekrabbe har de siste årene blitt en mer og mer populær matrett – for ikke å snakke om at den er blitt mer og mer innbringende for dem som fisker og selger den.

Nå kan fiskere i Øst-Finnmark rapportere om at krabbens popularitet har ført til at folk stjeler kongekrabber fra teinene deres.

– Det foregår mye stjeling fra samleteiner som er satt ut lovlig i havet. Når fiskerne kommer tilbake for å hente fangsten er teinene tomme, forteller førsteinspektør i Fiskeridirektoratet, Karl Lockert, som har mottatt en del av disse klagene.

– Det er antakeligvis snakk om båter som henter krabbene i nattens mulm og mørke, og så selger krabbene svart.

Karl Lockert

Førsteinspektør i Fiskeridirektoratet, Karl Lockert, forteller at det er mye ulovligheter totalt sett. – Det er helt forferdelig, sier han.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Store verdier

Leder i Båtsfjord Fiskarlag, Andreas Bye Paulsen, kan bekrefte at han kjenner til flere som har fått frastjålet krabber.

– Nå er krabben såpass lett tilgjengelig at man burde ha klart å fiske henne selv, så man kan spekulere i om det er folk som ikke har kvoter som stjeler, sier han.

Det kan være snakk om ganske store verdier.

– Om det er 100 kilo krabbe til 200 kroner kiloen, så er det ganske kjipt når det viser seg at den bare er borte.

Andreas Bye Paulsen

Leder i Båtsfjord Fiskarlag, Andreas Bye Paulsen, kjenner til mange som har fått frastjålet krabber fra teinene sine.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kan finansiere annen kriminalitet

Hvem som stjeler krabbene fra teinene er det ingen som vet. Og det finnes heller ingen oversikt over nøyaktig hvilke størrelser det er snakk om.

Mørketallene er nok store, men Fiskeridirektoratet anslår at det er snakk om millionbeløp og flere hundre tonn i året av bare svart salg av kongekrabbe.

– Vi ser at det er enorme områder som er vanskelig å kontrollere, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Mandag kjørte han ut fra Båtsfjord med Fiskeridirektoratets patruljefartøy «Rind», på tokt etter ulovlig krabbefiske. Statsråden tar kampen mot fiskerikriminalitet på alvor, og lover at det blir mer av slike kontroller, samt mer etterforskning på land.

– Vi må følge pengestrømmer og se på bakmenn. Det er åpenbart at fiskerikriminalitet innebærer så store verdier at det kan finansiere annen kriminalitet også, sier Nesvik.

Harald Tom Nesvik

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) er en ruvende mann, og lover følgende: – De som driver ulovlig og ikke har innrettet deg på en skikkelig måte – de skal få 120 kg og 194 centimeter etter deg døgnet rundt. De kan bare glede seg!

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Må skjerme de som driver lovlig

Fiskeriministeren vil sørge for at etater som politi, direktorat, toll og arbeidstilsynet jobber bedre sammen. I tillegg til er det flere forslag ute på høring nå – blant annet at det skal bli faste punkter for levering av fangst, slik at det blir lettere å ha kontroll.

– Det er flere forhold å ta hensyn til, men det er viktig at vi skjermer de som driver et lovlig og godt fiske, sier Nesvik.

– Tjuvfiskerne må tas og bli dømt.

Patruljefartøyet Rind

Patruljefartøyet «Rind» er på tokt etter ulovlig fiske utenfor Båtsfjord i Finnmark. Denne dagen fant de kun én ulovlig teine.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK