Drapstiltalt kjøpte ammunisjon på nett

Tromsømannen som er tiltalt for to drap, kjøpte ammunisjon og våpenhylse på netthandel før drapene.

Colt 1898

Det er den antikke revolveren politiet mener er drapsvåpenet.

Foto: Politiet

Logg fra tiltaltes datamaskin, som ble vist fram i rettssaken mot ham i Nord-Troms tingrett, viser at han i tiden før drapet hadde gjort søk etter våpen.

Året før drapene skjedde søkte tiltalte etter en antikk Colt revolver. Samme revolver som politiet mener ble brukt til å drepe to personer.

Kjøpte ammunisjon på QXL

Politiet viste også til en datalogg som viser at mannen i 50-årene kjøpte 50 kuler Norma 38 kaliber ammunisjon på QXL for 600 kroner. En type kaliber som våpeneksperter fra Kripos har sagt er en svært sjelden type.

Liket etter Larsen er fortsatt ikke funnet.

Mange våpenbeslag

Politiet har gjort beslag av mange våpen hjemme hos 50-åringen som er tiltalt for å ha drept Stein Håvard Larsen og Hermod Magne Steinsund i september i 2014.

Deriblant en Colt revolver som stammer fra det amerikanske forsvaret, produsert i 1898.

Dette er samme revolver som politiet mener tiltalte har søkt etter på Internett. Det er også funnet en belgisk revolver fra tidlig 1900-tall, og et kombinasjonsvåpen, som er både en revolver og rifle.

Denne revolveren, en Colt 38-kaliber fra 1898 skal ha blitt brukt til å drepe to menn på Kvaløya i september i 2014.

– Dette har vi nesten aldri sett før

Av 92.000 registrerte våpen som Kripos har destruert, finnes det kun 69 våpen som kan ha samme kaliber som det antatte drapsvåpenet.

– Sannsynligheten for å finne et tilsvarende våpen med samme kaliber i Norge er dermed svært lav, sier våpenekspert Morten Støen i Teknisk seksjon Kripos, da han forklarte seg i retten.

Støen fortalte også at det antatte drapsvåpenet ble brukt sammen med kuler som ikke passet helt.

Derfor mener han at det etter all sannsynlighet er dette våpenet som er brukt.

Ettersom ammunisjonen som angivelig ble brukt ikke passet helt, har kulene fått et spesielt avtrykk, som Kripos mener å ikke ha sett før.

– Dette har jeg nok aldri sett før. Det er veldig spesielle avtrykk på kulene. Det er fordi ammunisjonen ikke passer. Det er en annen diameter på løpet i forhold til patronene som er brukt, derfor har avtrykket blitt noe annerledes enn det man normalt ville sett, sa Støen.

I tillegg ble det funnet en patron i en patroneske som hadde tydelige tegn på å ha vært forsøkt avfyrt.

Det spesielle med denne antikke revolveren er at den har en defekt som gjør at systemet kan henge seg opp når ny patron skal rulles inn.

Dermed har tennmekanismen truffet skjevt på patronen som er forsøkt avfyrt, og dette mener Kripos er et tegn på at denne ammunisjonen har vært brukt.