Hopp til innhold

Dramatisk smelting av permafrosten på Svalbard

Ferske tall viser at den globale oppvarmingen også er godt plantet ned i bakken.

Graf som viser tining av permafrost på Svalbard

GÅR JEVNT OPPOVER: Grafen viser dramatisk økning av temperaturen i bakken på Svalbard. Målingene er tatt på et kaldt område av øygruppen. Nær Longyearbyen er temperaturen i bakken høyere enn dette.

Foto: Ketil Isaksen / MET

– Fjoråret var helt eksepsjonelt varmt. Vi hadde en årsmiddeltemperatur på om lag null grader i lufta og det ga veldig store utslag i bakken, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Ketil Isaksen, som nå mener det haster å få i stand globale klimaavtaler.

Målingene av permafrost på Svalbard kom for alvor i gang på 2000-tallet, og siden den gang har temperaturen gått en vei. Oppover.

– Spesielt de siste årene har temperaturstigningen vært veldig kraftig i hele Svalbardregionen. Det er i disse områdene temperaturen stiger raskest i verden for øyeblikket, sier han.

Ketil Isaksen

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Ketil Isaksen sier nedsmeltingen av permafrosten får store konsekvenser.

Foto: Privat

Frykter at fjellsider blir ustabile

Flere bygninger i Longyearbyen er laget med tanke på at permafrosten kan smelte, forteller Isaksen som tror at deler av øygruppa kan tine helt i løpet av 30–50 år.

Selv er han mest bekymret for stabiliteten til bratte fjellskråninger, som endres når frosten tiner. Mer regn kan gi mer vann som trenger ned i bakken og gi ytterligere ustabilitet.

– Vi så kanskje konsekvensene av det i fjor sommer med kombinasjon av kraftig nedbør og rekordstor tinedybde. Det førte til store jordskred og er en direkte konsekvens av varmere klima.

Jordskred på Svlbard

MER AV DETTE: Permafrosten fungerer som lim i bakken, og dersom frosten tiner vil det kunne gå stadig flere jordskred på Svalbard.

Foto: Trond Olsen, sysselmannsførstebetjent / Sysselmannen på Svalbard

Isaksen sier nedsmeltingen av permafrosten også får innvirkning på plante- og dyrelivet.

– Når temperaturen i bakken øker og du får større tinedybde om sommeren vil det påvirke fuktigheten i jordoverflaten, sier han.

Janssonhaugen på Svalbard

KALD PLASS: Målingene som er vist til i denne saken er gjort her – på Janssonhaugen på Svalbard. Hver sommer tiner det øverste, "aktive", laget av bakken 0,5 til 2 meter ned. Under dette er det frost året rundt. Permafrosten kan stikke fra 50 til 400 meter ned i dypet.

Foto: Ketil Isaksen / MET

Må få globale klimaavtaler

I kjølvannet av at president Donald Trump har besluttet å trekke USA fra Parisavtalen, er ikke Ketil Isaksen i tvil om hva som er viktig.

– Det er ingen tvil om at global temperaturøkning har slått til for fullt de siste årene. Det er mye som tyder på at den bare vil fortsette i årene som kommer, så det er viktig at man får på plass globale klimaavtaler for å bremse den globale oppvarmingen så raskt som mulig.

Sjøisen sprekker opp

FORSTERKER: Havet som strømmer inn mot Svalbard har blitt varmere de siste tiårene. Sjøisen forsvinner og den mørke havoverflaten bidrar til å forsterke oppvarmingen. – Det er sterk sammenheng mellom hvor isen er og hvilke temperatur du får, sier Ketil Isaksen.

Foto: Marcos Porcires / UNIS