Dømt til fengsel

En mann i 20-årene er i Alta tingrett dømt til 70 dagers fengsel for trusler og legemsbeskadigelse. Det skriver iFinnmark. Bakgrunnen er en episode hvor mannen angrep en annen mann med kniv og påførte han lettere skader samt slo sin ekskjæreste med knyttet hånd og dunket hode hennes i gulvet. Retten bemerker at voldsutøvelsen må ha skjedd med «betydelig kraft» som følge av skadene kvinnen ble påført.