Hopp til innhold

Dømt til 2 års fengsel – nå er han frikjent

Tingretten dømte en indonesisk mann for knivstikking, men ankesaken i lagmannsretten endte med frifinnelse. Nå vil mannen søke om erstatning.

Båtsfjord

Det var da den russiske krabbefiskebåten lå til kai i Båtsfjord, at to av mannskapet havnet i en konfrontasjon som resulterte i en alvorlig knivstikking.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Kontrastene fra å få to år i tingretten til frifinnelse er store, sier forsvarer Alexander Rydberg Greaker, som sier han nå vil råde sin klient til å søke erstatning for uberettiget straffeforfølgelse.

– Jeg vil fremme erstatningskravet så fort dommen er rettskraftig, og det vil bli på flere hundre tusen kroner.

Mannen i begynnelsen av 20-årene ble først dømt til fengsel i to år av Øst-Finnmark tingrett, etter å ha knivstukket en annen mann i Båtsfjord.

Ankesaken har nå blitt behandlet, og Hålogaland lagmannsrett gjør om dommen fra tingretten. De mener mannen med indonesisk statsborgerskap handlet i nødverge, og har dermed frikjent han.

– Jeg kan med glede meddele at klienten ble løslatt samme dag som han ble frifunnet. Han har nå kommet seg trygt tilbake til Indonesia, sier forsvarer Greaker.

Alexander Rydberg Greaker, forsvarer

Forsvarsadvokat Alexander Rydberg Greaker, sier at hans klient hadde det krevende i de 14 månedene han satt i varetekt. Den indonesiske mannen kunne verken norsk eller engelsk.

Foto: Frank Nygård / NRK

Frikjent for å ha handlet i nødverge

Lagmannsretten har kommet fram til at mannen i 20-årene var i en «lovlig nødvergesituasjon» da han ble utsatt for angrep av mannen som ble knivstukket.

Selv om to vitner og den fornærmede var innkalt til ankesaken, møtte ingen av disse opp. Retten mener bevistilfanget for å bedømme situasjonen ble begrenset av at disse ikke vitnet. Lagmannsretten la også vekt på at fornærmede hadde større kroppsbygning enn den tiltalte.

Da det var tvil om situasjonen som helhet, kom det den tiltalte til gode i rettsavgjørelsen fra lagmannsretten.

– Min klient var naturligvis strålende fornøyd med domsavsigelsen, han uttrykte sterke følelser når juryen svarte nei på hovedspørsmålet, sier forsvareren til mannen, Alexander Rydberg Greaker.

Øst-Finnmark tingrett

ØST-FINNMARK TINGRETT: Mannen i 20-årene vil søke om erstatning for det han har gått gjennom. Forsvareren sier kravet vil ligge på flere hundre tusen kroner.

Foto: Stian Strøm / NRK

Lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, Vidar Stensland, var ikke involvert i saken selv, men sier det er uvanlig at vitner ikke møter opp.

Vidar Stensland, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett

Lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, Vidar Stensland, sier det i noen tilfeller kan være vanskelig å tilkalle vitner når de er utenlandske borgere.

Foto: Pressefoto

– I denne saken forsøkte man å få tak i fornærmede via den norske ambassaden i Indonesia, uten hell. Retten kan da i spesielle tilfeller velge å lese opp vitnemål fra politiet, sier Stensland.

– Generelt ønsker man at vitnene møter for å svare på oppfølgingsspørsmål, men om det hadde endret utfallet i denne dommen er ikke mulig for meg å si noe om.

Ble påført alvorlig skader

Ifølge dommen fikk fornærmede påført et fem centimeter dypt stikk i brystet som førte til en punktert lunge og indre blødninger.

Både tiltalte og fornærmede var fiskere om bord i den russiske fiskebåten episoden skjedde. Fornærmede ble flydd til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for operasjon og behandling.

I forkant av knivstikkingen drakk den tiltalte alkohol sammen med flere fra mannskapet. Senere oppsto det en konfrontasjon mellom to av fiskerne, der den ene trakk fram en kniv og knivstakk den andre.