Dømt for vold mot barna

Et foreldrepar fra Midt-Troms er i Senja tingrett dømt til fengsel for vold mot sine to barn.

tingrett
Foto: Linda Pedersen / NRK

Det er Nordlys som skriver dette på nett.

Faren skal, for å oppdra guttene og få dem til å legge seg, ha slått dem gjentatte ganger med hånden, belte eller en kabel. Mishandlingen skal ha skjedd fra barna var fem og ni år gamle.

Faren er dømt til fengsel i 45 dager, mens moren ble dømt for medvirkning fordi hun ikke forsøkte å forhindre volden, hun fikk 30 dagers fengsel.

I dommen heter det:

«Krenkelsene skjedde i deres felles hjem, i flere tilfeller på soverommet, som skulle ha vært et trygt sted for dem. I denne saken må det videre anses som skjerpende at begge foreldrene, som var barnas eneste omsorgspersoner, bidro til voldshandlingene gjennom voldsutøvelse eller passiv medvirkning», heter det i dommen.

– Var flink å fantasere

Foreldrene nektet i retten for å utøvet noen form for vold mot barna. Faren hevdet at den ene gutten var flink til å fantasere, mens den andre hadde det med å blande sammen ord og begreper, som for eksempel «klem» og «slå». Retten fant ikke foreldrenes forklaringer troverdige, men fester lit til dommeravhørene som skal langt på vei skal ha vært sammenfallende. skriver Nordlys.

«Det fremgår klart av forklaringene at det dreier seg om oppdragervold i en leggesituasjon, på barnas soverom. Retten finner det ikke tvilsomt at slagene var med en viss styrke, og at barna ble påført smerte», heter det i dommen fra Senja tingrett.

Foreldrene ble også dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av guttene.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark