Dømt for ulovlig overvåking utenfor HA-lokale

En mann i 30-årene er funnet skyldig i brudd på Personopplysningsloven, etter at han satte opp overvåkningsutstyr ved Hells Angels sitt klubblokale i Tromsø.

Hells Angels

Tromsøysundvegen 24 i Tromsø - Hells Angels klubblokale.

Foto: NRK

Hendelsen skal ha skjedd 28. august i år.

Ifølge dommen satte tromsømannen opp tre overvåkningskameraer fra Tromsøysundvegen 24, som er Hells Angels sitt klubblokale og hans egen bostedsadresse.

Kameraene fanget bevegelsene utenfor deler av Tromsøysundvegen, Turistvegen, og Alfred Hansens veg, samt adkomst til og fra Tromsø Motorsenter og adkomsten til og fra Dekksentralen, heter det i rettspapirene fra Nord-Troms tingrett.

– Profesjonelt preg

Påtalemyndigheten foreslo 15.000 kroner i bot subsidiært 30 dagers fengsel for dette. De vektla at overvåkingen hadde et profesjonelt preg, og at den rammet to nabobedrifter og mange mennesker i et trafikkert område.

Retten mente dette var noe strengt, og viste til at det var lite tilgjengelig rettspraksis på området.

Tromsømannen hadde ikke satt opp skilt som fortalte at området var overvåket. I retten viste han til at overvåking av det offentlige rom var svært vanlig.

Dømt

Retten på sin side var enig med påtalemyndigheten om at overvåkingen virket profesjonell. De vektla i skjerpende retning at overvåking uten skilting er brudd på Personopplysningsloven.

I straffeutmålingen ble det tatt hensyn til at mannen hadde tilstått forholdet, og at han var uten ordinært arbeid. De vektla også at siktede ikke var klar over at overvåkingen var ulovlig.

Tromsømannen ble derfor dømt til å betale 7500 kroner i bot, subsidiært 18 dagers fengsel dersom han ikke betaler boten. I tillegg fikk han alt av overvåkningsutstyret inndratt.

Den domfelte har bedt om betenkningstid om han skal anke dommen.