Dømt for ulovlig fiske

Et rederi fra Lativa er i Hålogaland lagmannsrett dømt for ulovlig fiske av snøkrabbe i Svalbard-sonen. De er dømt til bot og inndragning på 1,2 millioner kroner. EU hadde gitt rederiet tillatelse til fiske av snøkrabbe. Dette protesterte Norge mot.