Hopp til innhold

Dømt for ulovlig avliving av sel

Skipper og rederi må betale bøter etter selfangst.

Bilde tatt av selfangstinspektør ombord på skuta «Kvitungen» i 2009

rapport etter selfangstturen i Vestisen.

Foto: Bilder fra selfangstinspektøren

En skipper og et rederi er i Nord-Troms tingrett dømt for ulovlig avliving av sel under selfangst i Vestisen i fangstsesongen 2009.

Skipper Karl Kristoffer Angelsen og reder Jens Petter Kraknes, i rederiet Polardrift AS som eier selfangstskuta MS «Kvitungen», nektet å vedta bøter på henholdsvis 30.000 kroner og 70.000 kroner, og derfor ble det rettssak.

Både Angelsen og Kraknes har hele tiden nektet for å ha brutt regelverket, og det gjorde de også i tingretten.

– Krøket minst 50 sel

Nord-Troms tingrett har nå funnet ut at de to må betale til sammen 110.000 kroner i bøter etter flere brudd på fangstreglene, blant annet krøking av seler.

Ved krøking heises selen om bord i båten ved hjelp av en såkalt langtrøye med krok. Dette skjer før selen er blodtappet og erklært død.

«Retten finner det bevist at 12 dyr ble krøket den 12. april 2009, til tross for at isforholdene var gode. (…) Retten legger til grunn inspektørens forklaring og finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at minst 50 dyr ble krøket i strid med reglene forskriftens § 10. Retten legger til grunn at av disse var fire i live når de kom om bord, og at de øvrige dyr ble krøket til tross for at isforholdene ikke ”gjorde det utilrådelig å gå på isen.”.»

Om straffeutmålingen, skriver retten:

«Allmennpreventive tilsier en streng reaksjon ved overtredelse av regler gitt av dyrevernhensyn. Det at selfangst er omstridt internasjonalt finner retten ikke kan tillegges vekt i straffskjerpende retning. Det er tale om en i Norge lovlig fangst, at den er kontroversiell burde på den annen side oppfordre aktørene til å verne om næringen sin.»

Anker trolig

Reder Jens Petter Kraknes i Polardrift AS, sier at de trolig vil anke dommen.

– Dommen blir neppe avsluttet med dette, og vi må se nærmere på saken nå. Jeg vurderer å anke saken. Jeg reagerer spesielt på måten selfangstinspektører blir ansatt på. Det er ikke forsvarlig å sende av gårde folk som ikke en gang har vært på et slakteri, og som ikke tåler å se blod, sier Kraknes til NRK.

– Mener du at selfangstinspektøren har gitt en uriktig forklaring i retten?

– I hvert fall har hun ikke fortalt alt som skjedde om bord. Det kommer nok opp i neste rettsinstans. Jeg hadde ventet full frifinnelse. Denne saken skader selfangstnæringen. Det påstås at vi behandler dyr på en uforsvarlig måte og at vi er dyreplagere, sier Kraknes.