Dømt for overgrep mot jente under 10 år

En 22 år gammel mann fra Vest-Finnmark er dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for overgrep over flere år mot en jente på under 10 år.

Alta tingrett

Aktor Torstein Hevnskjell og mannens forsvarer Harald Stabell i Alta tingrett.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Mannen, som i Alta tingrett erklærte seg ikke skyldig, er nå dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for overtredelse av paragraf 195 i straffeloven, som gjelder seksuelle overgrep mot barn under 14 år og barn under 10 år. Han dømmes også til å betale oppreisning med 200.000 kroner til jenta.

Ifølge Finnmark Dagblad, har mannen anket saken. Det forteller 22-åringens forsvarer Harald Stabell til avisa.

Ifølge tiltalen og dommen begynt overgrepene da jenta var 8 år, og fortsatt i fem år.

Funn av DNA

Det var da jenta ble tatt for nasking at hun fortalte om overgrepene til politimannen som kom til stedet.

I avhørene fortalte jenta i detalj på hvordan hun fra 8-9 års alderen var blitt utsatt for overgrep. Hun fortalte at hun ble bedt om å holde det hemmelig, for at den tiltalte ikke skal havne i fengsel.

Rettssak i Alta tingrett

Over 20 vitner var innkalt til rettsaken.

Foto: Erik Lieungh

I avhørene beskrev hun plagg som mannen hadde hatt på seg under overgrepene. Det ble blant annet funnet sæd på en genser som jenta hadde beskrevet, og hennes spytt ble funnet på mannens bukse.

Avgjørende

I dommen kommer det frem at jentas forklaringer sammenholdt med funnet av DNA har vært avgjørende for domfellelsen.

Retten har på bakgrunn av bevisførselen, og etter en samlet vurdering, funnet det bevist utover rimelig og fornuftig tvil at tiltalte ved en rekke anledninger fra før tiltalte fylte 10 år og frem til 22.03.2015 har hatt seksuell omgang med fornærmede, står det i dommen.