Far forgrep seg på datter - dømt til fengsel

En mann i 40-årene fra Øst-Finnmark er dømt til et og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot datteren.

Lars Fause

Statsadvokat Lars Fause fikk gjennomslag for sin påstand om et og et halvt års fengsel for mannen som nå er dømt for overgrep mot datteren. Her er Fause sammen med den fornærmedes bistandsadvokat Edel Olsen.

Foto: Kjersti Sjursen Lien / NRK

Det kommer frem i en fersk dom i fra Øst-Finnmark tingrett. Mannen er dømt ut fra straffelovens paragraf 195 første ledd, for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

Han er også dømt for å ha brutt straffelovens paragraf 197, for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

Fortalte til mora

Overgrepene skjedde fra høsten 2009 til våren 2010 da datteren var 13 år gammel. Den nå fem år gamle saken havnet først hos politiet i 2013.

Da fortalte jenta mora om overgrepene, etter at hun i lengere perioder hadde slitt med tungsinn. Mora meldte saken videre til politiet, og jenta ble kalt inn til avhør samme kveld. Mannen var på dette tidspunktet på ferie i utlandet, men ble pågrepet da han kom hjem.

Da saken var oppe i retten tidligere i sommer benektet mannen alle anklagene og erkjente ikke straffeskyld. Han forklarte jentas anklager med at hun var krevende og oppmerksomhetssøkende.

Troverdig forklaring

Retten valgte likevel å tro på jentas forklaring, dømte mannen for to konkrete tilfeller av seksuelle overgrep på det angitte tidspunktet. I dommen står det at jenta har gitt en troverdig, sammenhengende, konkret og nøktern beskrivelse av hendelsesforløpet.

Retten har heller ikke funnet noen formildende omstendigheter saken. I tillegg mener de at det er straffeskjerpende at overgrepene har skjedd i fornærmedes hjem, hvor hun skal føle seg trygg.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale datteren 100.000 kroner i oppreising. Dommen på et og et halvt års fengsel er i samsvar med aktors påstand.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark