Over tre års fengsel for grov vold mot samboer

En mann i 30-årene er i Østfinnmark tingrett dømt til fengsel i til 3 år og 9 måneder, etter grove voldshandlinger mot sin tidligere samboer.

Østfinnmark tingrett

Østfinnmark tingrett.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

«En rekke grove voldshandlinger» og «et klart preg av mishandling». Det er noe av det retten vektla i saken, der en mann i 30-årene nå er dømt til fengsel.

Mannen sto tiltalt for fire overtredelser av straffeloven, etter å ha utøvd grov vold mot sin tidligere samboer.

Den tiltalte er også dømt til å betale en erstatning til kvinnen på totalt 288.361,- kroner. Dette innebærer ménerstatning, oppreisningserstatning samt erstatning for økonomisk tap.

Gjentatte voldshandlinger

Retten har i sin vurdering lagt vekt på fornærmedes og vitners forklaringer om at kvinnen ble utsatt for alvorlige volds- og trusselsituasjoner.

– Kvinnens forklaring har blitt støttet av de øvrige vitneforklaringer og bevis. Retten har følgelig ikke funnet å feste lit til tiltaltes forklaringer på sentrale punkter, som etter rettens vurdering har fremstått til dels tilpasset og oppkonstruert, skriver retten i dommen.

De la spesielt vekt på en hendelse der den fornærmede kvinnen blant annet fikk hodet slått gjentatte ganger mot en vegg og en dør, og ble kalt «ei hore». Tiltalte tok pgså kvelertak på henne, og dro henne inn i leiligheten etter håret.

Ved et annet tilfelle skallet den tiltalte mannen til kvinnen så hun fikk skjev nese og brakk en tann.

Som følge av volden har kvinnen blitt døv på det ene øret.

Preg av mishandling

Retten skriver at legemsbeskadigelsen ble utført under særdeles skjerpende omstendigheter.

«Legemsbeskadigelsen var uprovosert, og hadde et klart preg av mishandling. Tiltalte gikk til angrep på fornærmede i hennes eget hjem, og var henne fysisk helt overlegen.»

Retten påpeker også at fornærmede ble utsatt for en rekke grove voldshandlinger, og at de må ha vært særdeles skremmende for fornærmede.