Dømt for å ha drept Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan i 1998

Mannen som var tiltalt for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan i 1998 er dømt til fengsel i 17 år. Lagmannsretten skjerper dermed straffen med seks år, noe som gleder de etterlatte.

Marie-Louise Bendiktsen

Det over 20 år gamle drapet har siden vært en av Norges ubesvarte drapsgåter og kanskje den mest og best etterforskede i norsk rettshistorie.

Foto: Privat

Onsdag falt dommen i et av norgeshistoriens største drapsmysterier.

Hålogaland lagmannsrett dømte en 43 år gammel mann fra Sri Lanka til 17 års fengsel, for drapet på Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan i 1998.

Mannen må også betale 300.000 kroner til Bendiktsens datter og sønn.

– Vi er tilfreds med at drapsmannen nå er endelig idømt en straff som er nærmere det han fortjener, i forhold til de symbolske 11 årene han fikk i tingretten, sier Marie-Louise Bendiktsens sønn, Trond H. Bendiktsen, til NRK.

– Samtidig er både min søster og jeg er enig i at vi helst hadde sett at han aldri fikk se himmelen igjen, utfra grovheten i handlingen og at han har holdt det skjult i over 20 år.

DNA-spor ga uttelling

Marie Louise Bendiktsen ble funnet voldtatt og drept i sitt nedbrente hus, en julidag i Sjøvegan i 1998.

20 år etter drapet ble en tidligere asylsøker pågrepet.

Bakgrunnen for pågripelsen var at en ny gjennomgang av DNA-spor fra åstedet, som nå hadde gitt et komplett treff på mannen fra Sri Lanka.

Nord-Troms tingrett dømte srilankeren til 11 års fengsel.

Dette fordi det var usikkerhet rundt alderen til den tidligere asylsøkeren. Retten klarte ikke å fastslå at mannen var over eller under 18 år da drapet skjedde. Dermed kunne de ikke dømme han som en voksen.

Familien til avdøde Marie-Louise Bendiktsen mente straffen var for lav.

Både den tiltalte og påtalemyndigheten anket dommen.

Saken ble tatt opp i Hålogaland lagmannsrett. Statsadvokat Torstein Lindquister mente de hadde bevis for at mannen var over 18 år da drapet skjedde.

Derfor la han ned påstand om 17 års fengsel for srilankeren.

Lindquister

NYE BEVIS: Statsadvokat Torstein Lindquister la frem nye bevis om srilankerens alder, da saken var oppe i lagmannsretten.

Foto: Petter Strøm / NRK

Anker til Høyesterett

– Forskjellen mellom lagmannsretten og tingretten, er at vi har fått endelig svar fra srilankiske myndigheter om alderen. Lagmannsretten har lagt til grunn dokumentasjonen som sier han er født i 1976 og ikke 1980, sier statsadvokat Lindquister.

Dommen fra lagmannsretten er enstemmig.

«Lagmannsretten er ikke i tvil om at det har vært en reell kampsituasjon, der Marie-Louise Bendiktsen har satt seg til motverge, men til slutt har tapt», heter det i dommen.

Videre skriver de:

«Bygget på en samlet og helhetlig vurdering, der handlingens objektive grovhet, tiltaltes skyld, og hans sterke og målrettede forsett om å fjerne alle spor etter sin ugjerning, veier tyngst, finner lagmannsretten at straffen bør fastsettes til fengsel i 17 år».

– Det er veldig tilfredsstillende at vi nå har fått lagt en over 20 år gammel sak bak oss, og kan gi både pårørende og hele bygda fred, medgir Lindquister.

Skyldspørsmålet er med dette endelig avgjort.

Men den dømtes forsvarer, Alexander Greaker, sier at de vil anke saken til Høyesterett, som kan vurdere lovanvendelsen og straffeutmålingen.

– Vi vil helt klart anke på straffeutmålingen, sier Greaker.

Forsvarsadvokater

ANKER STRAFFEUTMÅLINGEN: Forsvarsadvokatene Alexander Greaker og Mona Danielsen mener tann- og håndleddsundersøkelser beviser at deres klient var under 18 år da drapet skjedde, og at han dermed ikke kan dømmes som en voksen.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Håper vi kan legge saken bak oss

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), håper nå at de kan legge saken bak seg.

– Denne saken har opptatt en del mennesker i 21 år. For de etterlattes del, håper jeg at saken nå kommer til en ende, sier hun.

– Det har vært krevende å vente på en dom i denne saken. Lagmannsrettens avgjørelse understreker dommen fra tingretten. Dommen er også et tegn på at det er gjort solid politiarbeid.

Bendiktsens sønn, Trond H. Bendiktsen, retter en stor takk til tidligere lensmann i Salangen, Hans Roar Rasmussen. Han har jobbet med mysteriet helt fram til oppklaring.

– Dette ville neppe skjedd uten han. Og vi tror også at det er Katrine Grimnes i politiet som har jobbet utrettelig med mye, ikke minst å skaffe dokumentasjon på drapsmannens virkelige alder.

Sigrun Wiggen Prestbakmo.
Foto: Rune N. Andreassen / NRK