90 dagers fengsel etter spadevold

En 26-åring fra Midt-Troms er dømt til 90 dagers fengsel for å ha slått en annen mann i bakhodet med en spade.

tingrett

Senja tingrett.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Helt uten noen provokasjon i forkant, slo og sparka en 26-åring fra Midt -Troms en annen mann slik at han falt ned ei trapp.

I trappa sto det en spade, og med den slo han fornærmede i bakhodet to ganger.

Hendelsen skjedde på en privatfest i mai i fjor.

Erklærte seg skyldig

Da saken gikk i Senja tingrett i august i år, erklærte 26-åringen seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Mannen var svært beruset da voldsepisoden skjedde. I retten forklarte han at han ikke husker hva som skjedde den aktuelle natten. Han kunne ikke engang huske å ha vært på den aktuelle festen.

Også fornærmede og de andre festdeltakerne var temmelig beruset da volden skjedde, men retten har likevel sammenholdt forklaringene deres, og funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at fornærmede ble slått to ganger i ansiktet, minst en gang med knyttet hånd, at han ble sparket i ryggen og slått to ganger i hodet med en spade.

Spaden var en snøspade av aluminium med vanlig treskaft. Spaden anses som et «særlig farlig redskap», noe som gjør at straffelovens paragraf 232 kommer til anvendelse under straffeutmålingen.

Tidligere voldsdømt

Til tross for tiltaltes alkoholpåvirkning, legger retten til grunn at 26-åringen handlet forsettlig.

Som følge av spadeslagene og den øvrige volden, ble fornærmede påført et erytem under venstre øye, og to kuler, uvisst av hvilken størrelse, i bakhodet. Han ble sykmeldt i noen dager og slet med hodeverk ei stund etter hendelsen.

26-åringen har to tidligere dommer og tre tidligere forelegg som følge av legemskrenkelser. Samtlige voldsepisoder har skjedd når han har vært beruset.

– For retten synes det som at tiltalte har en mangelfull respekt for lovens bestemmelser om legemskrenkelser. Og for å forhindre at tiltalte skal foreta nye slike handlinger, er det derfor viktig å reagere strengt nå som han straffes for sjette gang, heter det i dommen.