Hopp til innhold

Dømt etter at mann døde i arbeidsulykke

Lederne i Grunn og Fjellentreprenøren AS ble begge dømt i Nord-Troms tingrett etter at en av deres ansatte omkom i en arbeidsulykke. Bedriften blir også ilagt en bot på 200.000 kroner.

Arbeidsulykke

En feil på bremsesystemet gjorde at dumperen kjørte utfor en skrent og ut i ei elv på Filefjell.

Foto: NRK-tipsar

Mathias Fors Olsen fra Lenvik døde etter at dumperen han kjørte, braste utfor en 30 meter høy skrent og havnet i elva på Filefjell under arbeid for Grunn- og Fjellentreprenøren AS i 2012.

I Nord-Troms tingrett ble de to lederne i selskapet dømt til 45 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Selskapet må også betale en bot på 200.000 kroner.

Vekt på sikkerhet

Aktoratet

Anneli Bendiksen, bistandsadvokat for de etterlatte og aktor Jørn-Lasse Refsnes.

Foto: Marit Eilertsen / NRK

I tingretten la aktor Jørn-Lasse Refsnes vekt på arbeidsgiverens ansvar for sikkerheten til de ansatte og for å sørge for opplæring.

– Det har ikke blitt tatt tilstrekkelig hensyn til de kravene som arbeidsmiljøloven og forskrifter stiller til en bedrift når det gjelder å ivareta sikkerheten til de ansatte, og særlig oppfølging av nyansatte og risikoen ved bruk av farlige anleggsmaskiner. I tillegg mener påtalemyndigheten at det ikke har vært gode nok rutiner på å avdekke feil og mangler ved bremsene på den aktuelle dumperen, sa Refsnes til NRK etter sin sluttprosedyre.

20 år gamle Fors Olsen hadde ikke førerkort fro anleggsmaskiner. Han var ansatt som hjelpemann i entreprenørbedriften og skulle ikke ha kjørt dumperen.

Det ble også avdekket at dumperen hadde en defekt parkeringsbrems og helt eller delvis defekte bremser på de fire bakerste hjulene.

Overrasket over dommen

De to tiltalte lederne erklærte seg ikke skyldige i tingretten. Forsvarer Olav Johansen sier at hans klienter er overrasket over hvor streng straffen er, med tanke på at de ikke bel dømt for alle forholdene i tiltalen.

– I dommen er tiltalen om vedlikeholdsmangler på bremsesystemet frafalt. Dette var hovedgrunnlaget i tiltalen, og det aktoratet la opp mye av saken rundt. I stedet er de dømt for to andre forhold, som gjelder formell sertifisering og at de skulle forhindret at 20-åringen brukte dumperen, sier Johansen.

De to lederne og bedriften er dømt etter både straffeloven og arbeidsmiljøloven. De kommer til å anke dommen til lagmannsretten.

Grunn- og Fjellentreprenøren AS og de to lederne frifinnes for kravet om oppreisning til den avdødes etterlatte.

Saken oppdateres