Mottak for enslige mindreårige asylsøkere, Gibostad
Foto: Eirik Hind Sveen / NRK