Hopp til innhold

Frykter at folk skyter den utrydningstruede fjellreven

I snøvær eller tussmørket er det fort å ta feil av en rødrev og fjellrev med mørkebrun vinterdrakt. Nå ber Statens naturoppsyn rødrevjegere om å være ekstra forsiktige når de er ute på jakt.

Fjellrev / Polarrev

Her ser du fjellrever i sommerpels. Mor er hvitrev og valp er blårev. Blåreven har en ensfarget grå til mørkebrun vinterdrakt, med et varierende innslag av hvite hår og hvite flekker. Sommerdrakten er gjerne mørk brun, men kan også se gråsvart ut.

Foto: Fuglei, Eva

Det blir årlig brukt ti millioner kroner på å styrke fjellrevbestanden i Norge. For ett år siden ble de første fjellrevene født i fangenskap satt ut i Varangerhalvøya nasjonalpark.

De er en del av Statens naturoppsyns avlsprosjekt, som skal prøve å revitalisere den hardt rammede populasjonen.

Prosjektet har så langt vært en suksess og bestanden øker. En av valpene fra i fjor er allerede blitt pappa.

Nå settes det ut nye valper, men det er ikke helt uproblematisk, mener Statens naturoppsyn. De er redd for at de såkalte blårevene – som har en ensfarget grå til mørkebrun vinterdrakt – kan bli bli skutt ved en feiltakelse.

Fjellrev på kunstig hi, Varangerhalvøya

Inn til Varangerhalvøya Nasjonalpark er det nå fraktet 26 nye fjellrevvalper på snøskuterslede, men Statens Naturoppsyn er redd noen skal bli skutt ved feiltakelse.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Blårevene er ekstra utsatt

Alfred Ørjebu ved Statens naturoppsyn i Vadsø sier det nemlig er fort å ta feil av en rødrev og blårev i dårlig lys.

– Vi har et rødrevprosjekt på gang, hvor vi tar ut en del rødrev, og mange jegere har åte ute og jakter på natten, sier han.

Økt konkurranse fra rødrev er en av de største truslene mot en økning i bestanden av fjellrev. På grunn av varmere klima tror forskere at rødreven trekker opp i høyden, til det som tidligere var et mer naturlig leveområde for fjellreven.

– I nyere tid er det minst én fjellrev som har blitt skutt og det var i Trøndelag, sier Ørjebu.

Nå ber han derfor rødrevjegere om å være ekstra forsiktige når de er ute på jakt.

Rødrev

På Varangerhalvøya er det gjennomført felling av rødreven, som et ledd i styrkingen av fjellreven.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Dyrt feiltrinn

For to år siden, før avlsprosjektet startet på Varangerhalvøya, fant Miljødirektoratet kun to individer her.

– Så langt er dette en suksesshistorie. Det var kontroversielt og modig å sette i gang med avlsprosjektet, uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) da det første kullet med valper ble satt ut i fjor.

Ørjebu i Statens naturoppsyn sier det derfor ville vært ille dersom fjellrevene som settes ut blir skutt ved feiltakelser.

– Derfor ville det være en trist avgang for reven og for prosjektet. Det jo synd for jegeren, for det er jo ingen som ønsker å skyte feil type rev, sier Ørjebu.