Hopp til innhold

Disse ungdommene skal gi råd om framtidas distriktspolitikk

I årene fremover vil stadig flere unge flytte til byen, mens de gamle blir igjen i bygda. Nå ber regjeringen et ungdomspanel om råd for framtidas distriktspolitikk.

Regjeringens Ungdomspanel

Erna Solberg sier hun ser fram til å bli utfordret av Ungdommens distriktspanel på hva som er god distriktspolitikk for framtida.

Foto: privat

Ungdommens distriktspanel består av ti ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 skal gi regjeringen ti råd om fremtidas distriktspolitikk.

Rådene skal handle om hva regjeringen bør gjøre for at det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge, også i framtida.

– Årsaken til at jeg ville være med i Ungdommens distriktspanel er at jeg kommer fra Båtsfjord, som ligger langt utpå kysten av Øst- Finnmark. Jeg synes at distriktspolitikken kunne vært bedre. Nå har jeg mulighet til å si ifra, og få endret noe, sier Tobias Eriksen.

Ungdomspanelet - Erna Solberg, Tobias Eriksen

Tobias Eriksen håper han kan gjøre noe for ungdom i Båtsfjord ved å være med i distriktspanelet.

Foto: priavt

Nylig hadde 16-åringen fra Båtsfjord og ni andre ungdommer sitt første møte hjemme hos statsminister Erna Solberg.

– Det er ungdommene som skal lede Norge i fremtiden, og disse ungdommene vet hvordan det er å vokse opp i distriktene. Jeg er helt sikker på at de har gode råd å gi oss, og jeg ser frem til å bli utfordret, sier statsminister Erna Solberg.

Hvordan få de unge til å flytte ut av byene

I mange små distriktssamfunn flytter de unge ut for å ta utdanning, men for få velger å komme tilbake. Å beholde og tiltrekke seg yngre aldersgrupper er avgjørende for distriktenes framtid, sier Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Når folketallet synker er det vanskelig å opprettholde gode, lokale velferdstilbud i fremtiden. Vi har derfor bedt om råd fra de unge når vi nå skal utforme politikken. Jeg er spent på hvilke råd de vil gi oss, sier Mæland.

Video Færre velger et liv på havet

Fiskeri er livsnerven i Båtsfjordsamfunnet. Tobias Eriksen i Ungdommens distriktspanel frykter dyre fiskekvoter hindrer ungdom å etablere seg i yrket.

Foto: Nyhetsspiller

Skole, kollektivtilbud og fiskeri

Hjemme i Båtsfjord er Tobias Eriksen engasjert i ungdomsråd, elevråd og i politikk, der han er nestleder i AUF.

For å få ungdom til å trives trekker 16-åringen fram mer støtte til videregående skole, bedre kollektivtrafikk og tiltak innenfor fiskerinæringen.

– Fiskeri er leveveien for mange her i Båtsfjord. Men fiskekvotene er dyre og det gjør det vanskelig å komme inn i yrket, sier Eriksen.

Selv om 16-åringen har et annet politisk ståsted enn regjeringen, er han glad for muligheten til å prøve å endre politikken. Og han opplever at ungdomspanelet blir tatt på alvor.

Det å møte ungdom fra hele landet er også givende, sier Eriksen.

– Mange har mye til felles med meg, men noen har helt andre utfordringer. Derfor er det lærerikt å samles rundt et bord å bli enige om 10 gode råd til regjeringen, sier Tobias Eriksen fra Båtsfjord.