Disse to skal finne sammenhenger mellom ungdoms nettmobbing og psykiske helse

Forskerne fra universitetet i Tromsø er med på et omfattende internasjonalt prosjekt.

PIN-studien

Sturla Fossum og Henriette Kyrrestad Strøm ved UiT er med på et stort internasjonalt prosjekt.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Vi vet at tradisjonell mobbing kan føre til alvorlige psykiske lidelser, som posttraumatisk stress, angst, depresjoner og selvmordstanker, men man vet mindre om det som er på nett når det kommer til senere psykiske helseplager, sier Henriette Kyrrestad Strøm ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) i Tromsø.

Omtrent én skoletime skal nordnorsk skoleungdom mellom 13 og 15 år i høst bruke på å besvare spørsmål om aktivitetene på nett og egen psykisk helse.

– PIN-studien er en studie der vi inviterer alle ungdomsskolene i Nord-Norge til å være med slik at vi skal lære mer om psykisk helse, mobbing og nettmobbing og hvordan dette påvirker ungdommen i Nord-Norge, forklarer forskerkollega Sturla Fossum.

Internasjonalt prosjekt

Studien er en delstudie i et finskledet globalt samarbeidsprosjekt mellom europeiske og asiatiske land. Det er kun Norge og Helles som ennå ikke har levert tall, og når disse leveres, for Norges del senere i høst, blir tall og forekomster i de ulike landene sammenlignet for å se om det er ulikheter innad i Europa og mellom europeiske og asiatiske land.

Tidligere i høst var de to UiT-forskerne på en samling i Finland der de møtte forskere fra andre land som jobber med det samme prosjektet. Blant annet fra Finland, Litauen, Israel, Helles, Japan, fastlands-Kina, Indonesia og Singapore.

– I og med at undersøkelsen i alle land er identiske, men oversatt på forskjellige språk, gir det oss mulighet til å lære mer om mobbingen oppleves i ulike kulturer og ulike nasjoner, sier Fossum.

– Vi vil også gjennom våre funn her i Norge kunne si en del om samisk ungdom versus norsk ungdom. Mer kunnskap om samisk ungdom ble etterlyst i Djupedal-rapporten, sier Strøm.

PIN-studien

MØTTE ANDRE FORSKERE: Henriette Kyrrestad Strøm og Sturla Fossum var tidligere i september i Finland der de møtte andre forskere som deltok i prosjektet.

Foto: Jarna Lindroos

Kun UiT

I Norge er det kun UiT – Norges arktiske universitet som er med i studien, og det er kun tall fra de tre nordnorske fylkenes som sankes inn. Tallene blir i det internasjonale prosjektet lagt frem som norske tall.

– Kan det ikke være regionale forskjeller innad i Norge?

– Dette blir kun gjennomført i Nord-Norge, og er derfor ikke et representativt norsk utvalg. Det kan være at det vil være noen små forskjeller i forhold til ungdom i for eksempel Oslo. Det vet vi ikke, sier Fossum.

Her er noen spørsmål ungdommen skal svare på om internett – som handler om både hva de har opplevd og utøvet. Spørsmålene er kvantitative, altså at man svarer i hvor stor grad man har opplevd ting:

Har du følt at du er blitt truet?

Har noen sagt stygge ting til deg?

Har folk spredd rykter om deg?

Har noen publisert et bilde av deg som du ikke har samtykket til?

Har du selv kommentert stygge ting?

Nyheter fra Troms og Finnmark