Disse bomstasjonene starter innkreving av penger fra mandag

I 15 år framover skal bomstasjonene tjene inn penger til Harstadpakken.

Bomstasjon i Harstad

Fra klokka tolv mandag er bompengestasjonene klare til å registrere bilene i det de kjører inn i bomringen.

Foto: Rune N. Andreassen

Mandag klokken 12.00 starter sju av åtte oppsatte bommer å innkreve penger i Harstad. Som en del av Harstadpakken skal trafikantene betale bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet.

Den siste og åttende bommen settes i drift når Harstadåstunnelen fra Sama til Seljestad er ferdig.

Bomstasjon Samaåsen Harstad

Sju av åtte bomstasjoner, som denne på Samaåsen, skal i drift fra mandag av, den siste kommer når Harstadåstunnelen er ferdig.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

I 15 år skal det kreves bompenger for Veipakke Harstad. Det kan koste bilistene opp mot 7.000 kroner i året.

Avhengig av bompenger

Ordfører Marianne Bremnes i Harstad sier alt ligger til rette før oppstarten.

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes tror befolkningen er godt forberedt på at de nå må betale for å kjøre rundt i Harstad.

Foto: Marianne Bremnes

– Vi er veldig godt forberedt. Bomstasjonene står klare, kameraene er på, bilistene har fått tilbud om å kjøpe bompengebrikker. Jeg tror folk har innfunnet seg med at det er slik det blir i tiden framover, sier Bremnes.

Det har vært store diskusjoner om bompenger i Harstad de siste årene. Bremnes sier Harstadpakken er helt avhengig av bompenger for å få den gjennomført.

– Det har vært klart helt fra første planlegging. Vi finansierer svært mye av pakken med bompenger, og det er utrolig viktig for å få realisert dette, sier ordføreren.

Harstadpakken bomstasjoner

Her er de åtte bomstasjonene som omringer Harstad. Den øverste, nummer åtte, er foreløpig ute av drift.

Foto: Statens vegvesen

Kan bli dyrere

Bomstasjonene er automatiske, så det er ingen mulighet for å betale manuelt. Regningen blir tilsendt på faktura hvis du ikke har AutoPass-avtale.

Målet med Harstadpakken og bompengene er færre biler i sentrum, bedre kollektivtilbud og flere sykkelstier. Prisen blir 12 kroner for lettbil og 24 kroner for større kjøretøy.

Harstadpakken skal investere for 1,6 milliarder kroner, men allerede i april ble det antydet at dette ikke er nok. Nå vurderes det om bompengeavgiften skal økes.