Foreldre fortviler etter gjentatte selvmordsforsøk i fengsel

Foreldrene frykter datteren aldri kommer levende ut av fengsel. «Dina» er som en niåring, og er en alvorlig trussel mot seg selv og andre. Nå sitter hun fengslet mot rettspsykiaternes råd.

Dina i farger

Kvinnen som brøt seg inn og tente på et hus i Nordreisa i Troms i februar er lettere psykisk utviklingshemmet. Fortsatt sitter hun varetektsfengslet.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Det haster, men dette går altfor tregt, sier faren til «Dina».

Den 22 år gamle kvinnen NRK har valgt å kalle «Dina», har i ni år vært inn og ut av sykehus, fengsel og institusjoner. For to år siden skrev NRK en større reportasje om hvordan hun har blitt sviktet av hjelpeapparatet. Dette er en sak også helseminister Bent Høie har engasjert seg i.

«Dina» er dømt seks ganger for ulike straffbare handlinger, hendelser som har skjedd mens hun ble overvåket av en omsorgsinstitusjon 24 timer i døgnet.

Fire måneder etter siste sonede dom, holdt hun på å ta livet av en familie. Selv om Dina var under bevoktning, klarte hun 25. februar i år å komme seg ut av en sikret institusjon og inn i et fremmed hus. Her tente hun på, samtidig som det var folk hjemme. Huset ble totalskadd, men familien reddet seg ut.

Brann Sørkjos, Nordreisa kommune

Slik så huset ut dagen etter da brannen var slukket.

Foto: Pål Hansen / NRK

Innrømmer feil

Men dette skulle ikke vært mulig. For Dina er i en situasjon der hun må passes på 24 timer i døgnet. Det betalte kommunen store summer for. Ifølge familien skal datteren ha varslet om at et usikret vindu trigget henne til å rømme.

– Det er ikke til å stikke under en stol at her er det rutiner som har sviktet. Denne tjenesten har kommunen ansvar for, så her må vi legge oss langflate, sa ordføreren i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll, etter hendelsen.

Nå frykter foreldrene at datteren nok en gang må ta konsekvensene av det som skjer, når hjelpeapparatet ikke fungerer.

– Jeg mener hun ikke skal stilles til ansvar for brannen. Min datter kan ikke ha folk rundt seg som ikke tar sikkerheten og jobben sin på alvor, sier faren.

Brevene til Dina

Her er utdrag fra notater og brev Dina tidligere har skrevet i periodene hun har vært i fengsel.

Bør ikke i fengsel

Psykiatriske rapporter viser at Dina er lettere psykisk utviklingshemmet, at hun er et barn i hodet, og at hun ikke forstår konsekvensene av det hun gjør. Likevel sitter hun nå i Trondheim fengsel, varetektsfengslet mot psykologenes råd. Hun er siktet for mordbrann.

Flere rapporter har vist at fengsel ikke har effekt på henne. Det gjør bare vondt verre for 22-åringen. Advokatene hennes, Andreas Berg Fevang og Preben Kløvfjell, mener det ikke er mulig å skape et tilbud som ivaretar hennes behov der.

– Vår klare oppfatning er at ordinær varetekt ikke er riktig alternativ. Vi mener hun bør overføres til kommunalt botilbud eller institusjon, sier han.

Det kommunale botilbudet Dina hadde, er imidlertid avsluttet fordi Nordreisa kommune ikke anså det som nødvendig lenger. Nå avventer de domstolsbehandlingen av saken, sier kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen.

– Det har vært flere meget alvorlige hendelser knyttet til brukeren. Derfor har vi fokus på sikkerheten til brukeren selv, de ansatte og andre innbyggere i kommunen. Når situasjonen tilsier det, vil vi på vanlig måte vurdere tjenestetilbudet til vedkommende.

Foreldrene til Dina

Foreldrene er ressurssterke, men med manglende hjelp klarte de ikke å håndtere datteren alene. Foreldrene føler seg maktesløse, ber om at noen tar hånd om hennes liv og helse.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Et liv i reimer

Advokaten har klaget avviklingen av botilbudet til kommunen og fylkesmannen. Advokaten har fått bekreftelse på at firmaet Bupa AS kan ta over det faglige og praktiske om Dina overføres fra fengselet til en egnet bolig, men da må noen ta på seg det økonomiske ansvaret. Altså kommunen.

– Fylkesmannen har ikke noen rolle i saker som er under oppfølging av politi og kriminalomsorg. Det gjelder både tilrettelegging og finansiering av soningstilbud, skriver fylkesmann Elisabeth Aspaker i en e-post til NRK.

Foreldrene er fortvilte. Flere ganger i uka får de beskjed fra fengselet om nye selvmordsforsøk. De håper noen snart tar tak i datterens situasjon.

– Hun forsøker ofte å ta selvmord. Vi er svært bekymret, og tenker at det haster med det meste. Om noe drastisk ikke skjer innen veldig kort tid, regner jeg med hun blir reimet til en seng for resten av livet. Hvis hun overlever, sier faren til «Dina».