Hopp til innhold

Diagnose-tabbe rammet ikke pasienter

En feil ved journalsystemet førte til at 109 pasientjournaler ved Finnmarkssykehuset fikk gale opplysninger. Sykehuset har meldt fra til Datatilsynet om et avvik i journalsystemet mellom oktober i fjor til juni i år. Medisinsk fagsjef Harald Gunnar Sunde sier til NRK at dette ikke var opplysninger som fikk konsekvenser for behandlingen. Sykehuset har ettergått journalene og rettet alle feil.