Dette vil politikerne gjøre for idretten

Troms idrettskrets savnet å høre hvordan politikerne skal løse underdekningen på idrettsanlegg. Svarene de får, er de bare delvis fornøyde med.

Tromsøhallen

Tromsøhallen: En av hallene i Troms som brukes mye og trenger oppussing.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Idretten har et prekært behov for et anleggsløft, spesielt i tettbefolkede områder som Tromsø og andre byer.

Derfor har Troms idrettskrets sendt spørsmål til stortingskandidatene fra fylket for å blant annet få svar på hvordan de vil jobbe for å gi bedre rammevilkår for anleggsbygging, bruk av spillemidler og flyseteavgift, forteller organisasjonssjef i Troms idrettskrets, Sylvi Ofstad.

– I Troms er det i større grad idrettslag som bygger og drifter anlegg, andre steder er det ofte kommunene og det offentlige som bygger. Mens det offentlige får full momskompensasjon når de bygger, kan idretten søke om å få kompensert momsen. Men siden det er for lite penger i potten, får man ikke alt refundert. Derfor er vi veldig fornøyd med at alle partiene vil sikre full momskompesasjon, sier hun.

Kort oppsummert svarer de politiske partiene dette (se nederst i saken for utfyllende liste):

  • Alle partiene vil sørge for full momskompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg.
  • Alle partiene vil enten fjerne flyseteavgiften eller lage kompensasjonsordninger for merkostnadene for idretten.
  • Partiene har mer sprikende og uklare planer for å løse utfordringen med for lang «ventetid» for å få spillemidler og idrettens behov for et anleggsløft.

Mellomfornøyd med svarene

Svarene på hva partiene vil gjøre for å sikre finansiering av idrettsanlegg, er Ofstad bare delvis fornøyd med. Bygging av nye idrettsanlegg finansieres delvis av spillemidler. Tjue prosent av utgiftene skal dekkes av spillemidler, men kampen om pengene er hard.

Vi har fortsatt en vei å gå forå få bedre rammevilkår for bygging av idrettsanlegg, sier Ofstad.

Sylvi Ofstad

– Vi har fått en god dialog med stortingskandidatene om hva som er god idrettspolitikk og hva som er gode rammevilkår, sier Sylvi Ofstad i Troms idrettskrets.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Partiene har ikke gode løsninger på at det er for lite penger til anleggsbygging. En av utfordringene er at det går mye spillemidler til rehabilitering av gamle svømmenalegg. Det er bra at disse rehabiliteres, men anleggene er dyre og finansieres av den samme potten som skal deles ut til andre anlegg. Vi ønsker at Staten skal ta en større del av oppgradering av svømmeaneggene, forklarer hun.

I tillegg håper hun at politikerne vil få fortgang i å refundere spillemidlene.

– Det tar så lang tid før vi får pengene at vi i mellomtiden må ta opp dyre lån.

Tviler på flyteseteavgiften

Etter at flyseteavgiften ble innført, har idrettslagene i Troms til sammen fått én million

Alfheim stadion

Tromsø idrettslag er ett av mange idrettslag som har for dårlig banekapasitet, noe som spesielt har rammet aldersbestemte lag sine muligheter til å få nok treningstid. Men politikerne har planene klare.

Foto: Kent-Einar Myreng / NRK

kroner mer i utgifter ved reiser på junior- og seniornivå.

– For enkelte idrettslag er det en betydelig utgift, sier Ofstad, som sier det har vært fint å diskutere med stortingskandidatene om hva de ønsker for idretten.

– Vi har fått en god dialog om hva som er god idrettspolitikk og hva som er gode rammevilkår. Jeg er mest fornyd med at partiene vil sørge for full momskompensasjon for anlegg. Jeg stiller meg mer tvilende til lovnadene om flyseteavgiften. Selv partiene som innførte den, sier at de er er imot flyseteavgift, sier hun.