Dette synet møter turistene langs kysten

Kystsamfunnene forsøples med sofaer, motorer og gamle fiskegarn. – Offentlige søppelfyllinger, beskriver skipper Rolf Granlund.

Gjesvær kai

Slik ser det ut på kaia midt i Gjesvær sentrum.

Foto: Rolf Granlund

– Generelt er det veldig mye rot og skrot som slenges rundt omkring, både i fjæra og på land. Det virker som det er offentlige fylleplasser stort sett over alt, sier Rolf Granlund.

Han har nylig ankommet Gjesvær i Finnmark, etter at han seilte med seilbåten "Sita" fra Trondheim Kristi himmelfarts-helgen.

På turen har han sett mange flotte, naturskjønne steder langs kysten. Men synet av søppel trekker ned opplevelsen, mener han.

– Enkelte bygder er faktisk litt verre enn andre. Gjesvær er ikke et prakteksemplar når det gjelder å holde orden i omgivelsene, sier Granlund.

Rolf Granlund

Skipper Rolf Granlund seiler med en 36 fots seilbåt opp Nord-Norge. Målet er å seile så langt øst i Finnmark de rekker før mannskapet må være tilbake i midten av august.

Foto: Privat

Gjenganger langs kysten

Fra seilbåten sin på kaia ser han utrangerte maskiner, fiskeredskap som ligger slengt, møbler som er plassert ut i fjæresteinene – trolig med intensjon om å brennes en eller annen gang.

– Og dette er ikke enestående. Det er mange plasser oppover kysten ting etterlates der man finner det for godt. Men det finnes heldigvis hederlige unntak, poengterer han.

– Men når så mange turister tar sjøveien nordover, synes jeg vi kan vise oss fra en ryddigere vinkel.

Ifølge forskere ligger det i snitt rundt 200 kilo plast og annen søppel per kvadratkilometer langs norskekysten.

Plast utgjør ca. 80 prosent av søppelet i havet, og det er anslått at mellom 5 og 13 millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år.

Kaia i Gjesvær

Gjesvær så ut som en offentlig søppelfylling, mener skipperen.

Foto: Rolf Granlund

Verdens søppelplass

SV-politiker og fisker Johnny Ingebrigtsen er selv fra Gjesvær, som befinner seg på vestsiden av Magerøya. Han mener det er søppel fra Golfstrømmen som særlig forsøpler kysten i nord.

– Vi har vestvendte fjorder og viker, som står som en åpen kjeft og tar imot det som kommer drivende av søppel.

Så søppelet er ikke bare lokalt, mener han. Tvert imot har han sett at det er mye fiskeredskaper som har indikasjoner på å komme langveisfra.

– Enkelte steder kan vi se flere meter i bredde og høyde med plast som har samlet seg på gunstige strender som vender mot vest. Det er enorme mengder, ikke minst langs finnmarkskysten, sier Ingebrigtsen.

Johnny Ingebrigtsen

SVs Johnny Ingebrigtsen er selv fisker. Han forteller at det ikke er mange år siden det var vanlig at man kaster ødelagte gummihansker på sjøen og lignende. Nå har det skjedd en endring på fiskebåtene, men fortsatt havner for mye i havet, mener han.

Foto: Privat

– Tar tak selv

Men hva bør gjøres med det? Gjesvær har ingen organisert opprydding av strendene. Politikeren foreslår et statlig mottak for søppel fra fiskefartøyene som kommer til havnene.

– Hvis ikke vil folk hive det ut i naturen. Dette er et stort samfunnsproblem, og det er en offentlig oppgave å få bukt med det. En holdningsendring må til, men det er bare forebyggende. Vi må få fjernet og deponert søppelet langs hele kysten, mener han.

Og selv har Ingebrigtsen allerede tatt fram våtdrakten og gjort seg klar til å hoppe i sjøen.

– Jeg har jobbet på havet selv, og ser at ting vi kastet ut fra kaia for flere år siden fortsatt ligger der. Med nytt fokus på søppel tenker jeg: hva i svarten? Så jeg skal privat ta tak i det, og samle opp den skiten jeg har kastet ut, sier Ingebrigtsen.