Hopp til innhold

Dette fjellplatået kan være verdt 6,5 avgiftsmillioner årlig

Beregninger NRK har gjort viser at Finnmarkseiendommen kan kreve minst 6,5 millioner i leie for Nordkapp-platået. I år betaler Rica Eiendom om lag 66.500 kroner for å leie området.

Nordkapp klippe med globus

Dette er landets tredje mest besøkte turistattraksjon. I 2018 skal festeavtalen for Nordkapp-platået reforhandles, med millionsummer i potten.

Foto: Atle Markeng / NRK

Turistene flommer gjennom bomstasjonen som private aktører har plassert noen hundre meter fra utkikkspunktet på Nordkapp. I år vil 270 000 tilreisende ha lagt igjen billettpenger i luka, som oftest 270 kroner per person. Festeavtalen som Rica Eiendom har med Finnmarkseiendommen, har en årlig prislapp på 66.500 kroner.

Lasse Heimdal

– Vi har i lang tid stilt spørsmål rundt det lave beløpet som festeavgiften opererer med, sier generalsekretær i organisasjonen Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Foto: Allan Klo / NRK

– Jeg er ikke overrasket. Vi har i lang tid stilt spørsmål rundt det lave beløpet som festeavgiften opererer med. Samtidig ser vi på hva jegere og fiskere i distriktet må betale for å utøve en hobby. Vi synes derfor ikke det er urimelig at næringsliv må bidra reelt til driften av Finnmarkseiendommen, sier generalsekretær for landets største friluftsorganisasjon, Norsk Friluftsliv.

Verdivurdering

NRK har fått utført en verdivurdering av området på Nordkapp, der Rica Eiendom har tilgang på 1000 mål, et område de leier ut til hotellkjeden Scandic.

Vurderingen (se faktaboks) tyder på at Finnmarkseiendommen kan gjøre krav på minst 6,5 millioner kroner i festeavgift. Dette er basert på inntektspotensialet for hele platået, og ikke bare verdien på Nordkapphallen.

– Jeg ser ikke bort fra at dette kan være én av modellene som kan bli vurdert. Vi er inne i en tidlig fase, og vil nok vurdere ulike varianter. Men den nevnte modellen kan være noe å bygge på, sier leder for eiendomsavdelingen i Finnmarkseiendommen, Sverre Pavel.

Eiendomssjef Sverre Pavel i FeFo

Eiendomssjef hos Finnmarkseiendommen, Sverre Pavel, sier man ikke kan utelukke å benytte verdiskapningen på Nordkapp som utgangspunkt for en ny festeavgift.

Foto: Thor Thrane / NRK

Lav festeavgift

Han har ingen forklaring på hvorfor festeavgiften er så lav som den er i dag.

– Vi har ikke funnet grunnlaget for avgiften. Sannsynligvis er den fastsatt sjablongmessig på tidspunktet avtalen ble etablert. Leiekontrakten har historie tilbake til 1928, med en oppsplitting av kontrakten i 1957, understreker Pavel.

– Hvordan fastsetter man en festeavgift for et område som Nordkapp-platået?

– Det er jo et unikt område, derfor må vi jo vurdere grundig hvordan vi skal foreta fastsetting av en ny leie. Vi vurderer å leie inn ekspertise fra eksternt hold for å få gjort noen vurderinger av hvordan vi skal rigge en slik ny leieavgift, sier Pavel.

Monopol på Nordkapp

Lokale aktører i Nordkapp har kommet med innvendinger mot monopolsituasjonen som i dag rår grunnen på landets tredje mest besøkte turistattraksjon. Når festeavtalen skal reforhandles i 2018, er det ikke sikkert de får medhold. Dagens leietakere, Rica Eiendom, sitter på et dokument som sikrer videre drift.

– Det er en uomtvistelig, juridisk rett de har med seg fra den gamle kontrakten, der de er gitt en rett til forlengelse, slår Pavel fast.

Tina Granelli og mannen på Nordkapp

Før året er omme, vil 270 000 turister ha løst inngangsbillett for å komme inn på Nordkapp-platået. Det er rekord.

Foto: Allan Klo / NRK

Forhandlinger

Når forhandlingene starter i 2018, vil det være to punkter som det skal forhandles om, pris og avgrensning av områdene på fjellplatået.

– Med avgrensning innebærer det områdene som de har opparbeidet, altså bygningsmasse. Dette er ikke gjenstand for forhandling. Det kan være andre områder som kan være gjenstand for forhandling, men det har vi ikke tatt stilling til. Vi har foreløpig ikke konkludert hvordan vi skal håndtere denne saken, sier Sverre Pavel.

Leietakerne av Nordkapp-platået, Rica Eiendom, har ikke besvart NRKs henvendelser i saken.

Nyheter fra Troms og Finnmark