Dette er statsbudsjettet for Svalbard

Sju millioner kroner til Sysselmannen og mer penger til kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard.

Polarsyssel

Sysselmannens toktbåt 'Polarsyssel'.

Foto: Petter Strøm / NRK

  • Regjeringen ønsker å stimulere til kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard og foreslår 2,5 millioner kroner til en stiftelse som blant annet skal drive kunstnerresidens og verksted på Svalbard. Stiftelsen etableres og finansieres i samarbeid med private aktører. Dette skal bidra til utviklingen av det norske kunst- og kulturfeltet, styrke den kulturelle og kreative næringen på Svalbard og øke interessen for Svalbard som destinasjon.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sysselmannen med sju millioner kroner i 2017. Formålet er å styrke Sysselmannens politiavdeling med tre stillinger til blant annet økt kontroll og tilstedeværelse ved Svalbard lufthavn.
  • Regjeringen har besluttet at oppgavene ved Forbrukerrådets ti regionskontorer skal samles ved tre større kontorer i henholdsvis Tromsø, Stavanger og Skien. Formålet med omstillingen er å bygge opp store og solide fagmiljøer i disse byene, og samtidig effektivisere og øke kvaliteten i Forbrukerrådets tjenestetilbud til forbrukeren. Den nye organiseringen vil bidra til nye statlige stillinger i arbeidsmarkedene i fylkene Troms, Rogaland og Telemark. Som en del av omstillingen skal Forbrukerrådet også etablere en hospiteringsordning på Svalbard, som innebærer tre nye arbeidsplasser i Longyearbyen. Omstillingen skal etter planen være ferdigstilt innen 1. mai 2017. Omstillingen i Forbrukerrådet er et ledd i Regjeringens arbeid med å effektivisere det forbrukerpolitiske virkemiddelapparatet og styrke tilbudet om utenrettslig tvisteløsning.

Mer om Svalbard i statsbudsjettet 2017 her.