Dette er politiets hovedteorier om dødsfallene i Tromsø

Politiet har etterforsket om en ytre gjerningsperson kan ha drept moren og døtrene som ble funnet livløse i sjøen utenfor Tromsø i desember.

Lys

Politiet har jobbet ut fra tre hovedteorier i etterforskningen av Fagereng-saken. Det var i begynnelsen av desember i fjor at en kvinne i 20-årene og hennes tre døtre ble hentet opp livløse fra sjøen ved Fagereng i Tromsø.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det viktigste er å avklare hvem som har forårsaket dødsfallene til barna og den voksne, og at man gjør en grundig og objektiv jobb, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Han vil motta saken så snart politiet har fullført etterforskningen. Det kan bli før utgangen av februar. Fause har etter jul vært i møte med politiet, forsvarer og bistandsadvokat for å bli orientert om etterforskningen.

Politiet i Tromsø har etterforsket moren for drap og drapsforsøk og selvdrap. Barnas far er avhørt. Han har status som vitne i saken.

Fause sier politiet har jobbet ut fra tre hovedteorier.

– Henleggelse kan bli resultatet av etterforskningen

Det var mandag 2. desember ble det slått full alarm ved Fagereng i Tromsø. Fire personer ble hentet opp av vannet. Ei mor i 20-årene og hennes tre døtre, på syv, fire og halvannet år.

Samme kveld døde moren og jenta som var født i 2012. Tre dager senere døde jenta som var født i 2015.

Obduksjonsrapportene viser at de døde av drukning og alvorlig nedkjøling.

Den yngste jenta, født i 2018 blir fremdeles behandlet på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Førstestatsadvokat Lars Fause sier at en henleggelse av saken kan bli resultatet av etterforskningen.

Barnevogna på Fagereng

Politiet ble varslet av forbipasserende om at fotspor ledet ned til sjøen ved Fagereng i Tromsø. Det ble funnet en barnevogn i nærheten og støvler i vannkanten.

Foto: Jonas Høylo Fundingsrud

Dette er hovedteoriene

Fause sier politiet har hatt tre hovedteorier som utgangspunkt for etterforskningen.

– En av hovedteorien er om det er en ytre gjerningsperson som står bak. Kan vi utelukke det? Det er det viktigste.

– Den andre er om dette kan ha vært en ulykke.

– Den tredje hovedteorien er at kvinnen står bak.

– Men det er Riksadvokaten som konkluderer til slutt. Hvis en av politiets teorier står stikk, nemlig at det er moren som har forårsaket denne tragiske hendelsen, så vil jo en sak bli henlagt på grunn av mistenktes død i tråd med loven, sier Fause.

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause

Førstestatsadvokat Lars Fause sier politiet har hatt tre hovedteorier som utgangspunkt for etterforskningen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han sier det har vært svært viktig for ham at morens ettermæle har blitt ivaretatt på en god måte.

Derfor har politiet samarbeidet tett med den døde kvinnens forsvarer, også for å utelukke alle alternativer, og om hvorvidt kvinnen og barna ble utsatt for en kriminell handling.

– Hun har fått oppnevnt forsvarer og jeg opplever også at forsvarer har hatt mulighet til å påvirke etterforskningen på en riktig måte. Han har kunnet stille spørsmål og be om etterforskningsskritt til hennes fordel, sier Fause.

Faren bruker mesteparten av tiden på sykehuset

Politiet har etter jul redegjort for etterforskningen både overfor førstestatsadvokat Lars Fause, forsvarer Tore Pedersen og den etterlatte farens bistandsadvokat, Erik Ringberg.

– Jeg ser ikke noe annerledes på saken enn før. Det er en dypt tragisk sak som har rammet en familie. Som man har antatt fra starten blir det kanskje vanskelig å finne noen gode svar på hvorfor dette har skjedd, sier bistandsadvokat Erik Ringberg.

Han understreker at det likevel har vært viktig å holde alle muligheter åpne. Dette for å undersøke om noen har medvirket til at de tre døde.

– Men det er ingenting som tyder på at far har hatt noen rolle. For han er det like uforståelig som for alle andre, sier han.

Ringberg sier faren bruker mesteparten av tiden på sykehuset, der hans yngste datter er innlagt.

– Det er hans fokus, å være der for henne, sier Ringberg.

Fagereng-dødsfallene

Den yngste jenta som ble hentet opp av sjøen ved Fagereng i Tromsø, blir fremdeles behandlet på UNN i Tromsø. Hun er halvannet år gammel.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Aldri før hatt en død klient i en straffesak

Advokat Tore Pedersen er forsvarer for moren som døde og har aldri tidligere hatt en død klient i en straffesak.

– Det primære spørsmålet har vært å se om andre alternativer kan utelukkes, sier han.

Han har derfor hatt løpende tilgang til etterforskningen og sakens dokumenter for å kunne gjøre egne vurderinger. På den måten har man ønsket å sikre at kvinnen får ivaretatt sine rettigheter.

– Det handler om å stille spørsmål rundt det faktiske. Å søke gjennom for å se om noe tilsier at mistanken svekkes.

Om kvinnens forsvarer har funnet grunn til å tvile på mistanken, vil han enn så lenge ikke svare på.

– Så lenge den endelige obduksjonsrapporten ikke foreligger vil jeg ikke trekke noen konklusjon, sier Pedersen.

Hvor mye av resultatet av etterforskningen som vil bli gjort kjent for allmennheten vil nå være avhengig av hva politiet konkluderer med.

Tore Pedersen

Forsvarer Tore Pedersen har aldri før hatt en død klient i en straffesak.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Opp til politiet å avgjøre hvor mye som skal bli offentlig kjent

– Hvis man tenker seg at man pågriper en person som står bak dette vil det bli en mulighet for retteføring i domstolen. Er det moren som har gjort det, som er en annen teori, må jo begrunnelsen og konklusjonen likevel kommuniseres på en fornuftig måte, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

I en drapssak, der man har en person som tiltales, kan allmennheten få svar gjennom en offentlig straffesaksbehandling. Gjennom en hovedforhandling og en dom får folk tilgang til en forklaring på hva som er årsaken til en urovekkende hendelse.

I en drapssak eller kriminalsak, der gjerningspersonen er død, får man ikke den muligheten, forklarer Førstestatsadvokaten.

Da vil det være opp til politiet eller påtalemyndigheten å avgjøre hva eller hvor mye som skal bli offentlig kjent. Det ut fra hensyn til de som er døde og de etterlatte.

– Men i en moderne rettstenking må det være sånn at allmennheten også da så langt som mulig må få innblikk i hva som er årsaksforholdet bak en hendelse. Når det gjelder motiv, årsak og hva som er skyld i denne utrolig triste hendelsen ligger ikke innenfor påtalemaktens mandat. Det er ikke sikkert at vi vil søke å besvare det, sier Fause.

Dette skjedde i de dramatiske timene i Tromsø

Mandag 2. desember ble en mor og tre barn funnet i vannet på Fagereng i Tromsø. Mora og hennes to eldste døtre er døde. Den yngste jenta på 1,5 år kjemper for livet på Rikshospitalet i Oslo.

 • 2. desember rundt klokken 15.40
  Forlater huset

  Den sudanske mora i 20-årene og hennes tre barn på ett, fire og sju år forlater leiligheten sin på Tromsøya. På vei ut møter de naboens datter. Ifølge henne var alle fire i godt humør.

 • 2. desember, cirka klokken 15.40
  Bussen til sentrum

  Mor og de tre barna forlater hjemmet og tar en rutebuss inn til Tromsø sentrum. I sentrum bytter de buss og tar rute 33 kl. 16.06. De går av i området Fagereng. Informasjon fra kvinnens mobiltelefon tilsier at de har beveget seg fra vegen ned til fjæra i tidsrommet mellom kl. 16.20 og 16.45. De siste bevegelsene er registrert kl. 16.52.

 • 2. desember, cirka klokken 16.30
  Den forlatte barnevognen

  Ifølge politiet observerer én person en barnevogn forlatt på gangstien på Fagereng i Tromsø. Det er mye vind og snø denne mandagen i mørketiden. Rett ved siden av gangstien passerer Kvaløyvegen, en mye trafikkert vei, særlig på denne tiden av døgnet.

  Barnevogna på Fagereng
  Foto: Jonas Høylo Fundingsrud
 • 2. desember, klokken 17.28
  Den første meldingen

  Politiet mottar den første meldingen. En forbipasserende har reagert på den forlatte barnevogna. Vedkommende forteller at det går spor over den trafikkerte veien og ned i fjæra på den andre siden.

  Fjæra på Fagereng sett fra veien
  Foto: Petter Strøm / NRK
 • 2. desember, fra cirka klokken 17.40
  Fire personer i vannet

  Politiet finner den første personen kl. 17.43. Den fjerde personen blir funnet av dykkere fra brann og redning kl. 1800. Livreddende førstehjelp blir igangsatt med en gang, før de fire blir fraktet videre til Universitetssykehuset Nord-Norge. Politiet fortsetter søket i tilfelle flere personer ligger i vannet.

  Grundige søk på Fagereng
  Foto: Fabian Ubeda / NRK
 • 2. desember, klokken 18.12
  Til behandling på UNN

  Universitetssykehuset Nord-Norge informerer om at de har fått inn de fire personene. Ingen av de fire har blodsirkulasjon eller tilfredsstillende hjerteaktivitet. De blir koblet til hjerte-lunge-maskiner og forsøkt varmet opp.

 • 2. desember, klokken 20.10
  Avslutter søket

  Politiet avslutter søket i fjæra på Fagereng. De tror ikke det ligger flere personer i vannet.

 • 2. desember, klokken 20.30
  Den første pressekonferansen

  Politiet inviterer til pressekonferanse. De forteller at de jobber ut fra flere teorier og ber publikum som kan ha sett noe om å ta kontakt.

 • 2. desember, klokken 22.44
  Den eldste jenta er død

  Universitetssykehuset Nord-Norge informerer om at den eldste av de tre involverte barna, ei jente på sju år er død. Sykehuset jobber med å få overført de to yngste barna til Rikshospitalet i Oslo.

 • 3. desember, klokken 07.25
  Ankommer Rikshospitalet

  De to barna på henholdsvis fire og ett år ankommer akuttmottaket på Rikshospitalet. De ble fraktet fra Tromsø med luftambulanse tidlig tirsdag morgen.

 • 3. desember, klokken 08.14
  Kvinnen bekreftes omkommet

  Universitetssykehuset Nord-Norge bekrefter at mora til de tre barna er død.

 • 3. desember, cirka klokken 08.30
  Halv stang på skolen

  Skoledagen begynner på Borgtun skole i Tromsø. De har flagget på halv stang, etter å ha mistet en av sine elever.

  Halv stang på Borgtun skole
  Foto: Petter Strøm / NRK
 • 3. desember, klokken 11.00
  Ny pressekonferanse

  Politiet inviterer til pressekonferanse. De informerer at saken har endret status. Den blir nå etterforsket som en drapssak. Politiets hovedteori er at kvinnen har påført død og kritisk skade på sine tre barn, men de utelukker ikke at andre ting kan ha skjedd. Politiet forteller videre at barnas far har status som vitne i saken.

  Lund og Hermandsen
  Foto: Petter Strøm / NRK
 • 3. desember, cirka klokken 11.00
  Det første lyset

  Mens pressen er på plass hos politiet i Tromsø blir det første lyset på åstedet tent. I løpet av tirsdag ettermiddag og kveld kommer flere personer til stedet for å tenne lys.

  Lys i fjæra på Fagereng
  Foto: Petter Strøm / NRK
 • 3. desember, klokken 12.30
  Kommunen svarer

  Tromsø kommune innkaller til pressekonferanse. De forteller at de ikke har mottatt noen bekymringsmeldinger angående den sudanske familien. De blir beskrevet som ressurssterke og glade personer. Far var i arbeid, mor deltok i programmet for flyktninger. Barna gikk i barnehage og på skole.

  Pressekonferanse Fagereng
  Foto: Petter Strøm / NRK
 • 5. desember, klokken 14.00
  Ny pressekonferanse

  Politiet holder sakens tredje pressekonferanse så langt. Politistasjonssjef Anita Hermandsen forteller at jentene som ligger på Rikshospitalet fortsatt har kritiske skader, og at de er under intensiv behandling.

  Lund og Hermandsen
  Foto: Petter Strøm / NRK
 • 5. desember, klokken 14.00
  Døde av drukning

  Under pressekonferansen forteller politiet at den foreløpige rapporten av den sju år gamle jenta viser at hun døde av drukning og kraftig nedkjøling. Rapporten viser ingen sikre tegn til ytre vold.

 • 6. desember, cirka klokken 08
  Fireåringen er død

  Politiet informerer om at den fire år gamle jenta, som har vært til behandling på Rikshospitalet siden tirsdag, er død. Sykehuset jobber fortsatt for å berge livet til den 1,5 år gamle jenta som også ble hentet opp av vannet mandag ettermiddag.

 • 8. desember, klokken 14.00
  Minnemarkering

  Rundt 1 500 personer møtte opp i Tromsø sentrum for å minnes de døde etter hendelsen på Fagereng, og for å vise sin støtte til faren og den lille jenta som fortsatt er i live.

  Fakkeltog i Tromsø sentrum
  Foto: Marita Andersen / NRK
 • 9. desember
  Utenfor livsfare

  Politiet informerer om at den lille jenta som er til behandling på Rikshospitalet i Oslo nå er utenfor umiddelbar livsfare. Tilstanden er uavklart, men stabil, skriver de i en pressemelding.

 • 9. desember, klokken 14.39
  Obduksjonsrapport av kvinnen

  Den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen i 20-årene viser at hun døde av drukning i kombinasjon med alvorlig nedkjøling, melder politiet i en pressemelding.