Hopp til innhold

Dette er politiets hovedteorier om dødsfallene i Tromsø

Politiet har etterforsket om en ytre gjerningsperson kan ha drept moren og døtrene som ble funnet livløse i sjøen utenfor Tromsø i desember.

Lys

Politiet har jobbet ut fra tre hovedteorier i etterforskningen av Fagereng-saken. Det var i begynnelsen av desember i fjor at en kvinne i 20-årene og hennes tre døtre ble hentet opp livløse fra sjøen ved Fagereng i Tromsø.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det viktigste er å avklare hvem som har forårsaket dødsfallene til barna og den voksne, og at man gjør en grundig og objektiv jobb, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Han vil motta saken så snart politiet har fullført etterforskningen. Det kan bli før utgangen av februar. Fause har etter jul vært i møte med politiet, forsvarer og bistandsadvokat for å bli orientert om etterforskningen.

Politiet i Tromsø har etterforsket moren for drap og drapsforsøk og selvdrap. Barnas far er avhørt. Han har status som vitne i saken.

Fause sier politiet har jobbet ut fra tre hovedteorier.

– Henleggelse kan bli resultatet av etterforskningen

Det var mandag 2. desember ble det slått full alarm ved Fagereng i Tromsø. Fire personer ble hentet opp av vannet. Ei mor i 20-årene og hennes tre døtre, på syv, fire og halvannet år.

Samme kveld døde moren og jenta som var født i 2012. Tre dager senere døde jenta som var født i 2015.

Obduksjonsrapportene viser at de døde av drukning og alvorlig nedkjøling.

Den yngste jenta, født i 2018 blir fremdeles behandlet på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Førstestatsadvokat Lars Fause sier at en henleggelse av saken kan bli resultatet av etterforskningen.

Barnevogna på Fagereng

Politiet ble varslet av forbipasserende om at fotspor ledet ned til sjøen ved Fagereng i Tromsø. Det ble funnet en barnevogn i nærheten og støvler i vannkanten.

Foto: Jonas Høylo Fundingsrud

Dette er hovedteoriene

Fause sier politiet har hatt tre hovedteorier som utgangspunkt for etterforskningen.

– En av hovedteorien er om det er en ytre gjerningsperson som står bak. Kan vi utelukke det? Det er det viktigste.

– Den andre er om dette kan ha vært en ulykke.

– Den tredje hovedteorien er at kvinnen står bak.

– Men det er Riksadvokaten som konkluderer til slutt. Hvis en av politiets teorier står stikk, nemlig at det er moren som har forårsaket denne tragiske hendelsen, så vil jo en sak bli henlagt på grunn av mistenktes død i tråd med loven, sier Fause.

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause

Førstestatsadvokat Lars Fause sier politiet har hatt tre hovedteorier som utgangspunkt for etterforskningen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han sier det har vært svært viktig for ham at morens ettermæle har blitt ivaretatt på en god måte.

Derfor har politiet samarbeidet tett med den døde kvinnens forsvarer, også for å utelukke alle alternativer, og om hvorvidt kvinnen og barna ble utsatt for en kriminell handling.

– Hun har fått oppnevnt forsvarer og jeg opplever også at forsvarer har hatt mulighet til å påvirke etterforskningen på en riktig måte. Han har kunnet stille spørsmål og be om etterforskningsskritt til hennes fordel, sier Fause.

Faren bruker mesteparten av tiden på sykehuset

Politiet har etter jul redegjort for etterforskningen både overfor førstestatsadvokat Lars Fause, forsvarer Tore Pedersen og den etterlatte farens bistandsadvokat, Erik Ringberg.

– Jeg ser ikke noe annerledes på saken enn før. Det er en dypt tragisk sak som har rammet en familie. Som man har antatt fra starten blir det kanskje vanskelig å finne noen gode svar på hvorfor dette har skjedd, sier bistandsadvokat Erik Ringberg.

Han understreker at det likevel har vært viktig å holde alle muligheter åpne. Dette for å undersøke om noen har medvirket til at de tre døde.

– Men det er ingenting som tyder på at far har hatt noen rolle. For han er det like uforståelig som for alle andre, sier han.

Ringberg sier faren bruker mesteparten av tiden på sykehuset, der hans yngste datter er innlagt.

– Det er hans fokus, å være der for henne, sier Ringberg.

Fagereng-dødsfallene

Den yngste jenta som ble hentet opp av sjøen ved Fagereng i Tromsø, blir fremdeles behandlet på UNN i Tromsø. Hun er halvannet år gammel.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Aldri før hatt en død klient i en straffesak

Advokat Tore Pedersen er forsvarer for moren som døde og har aldri tidligere hatt en død klient i en straffesak.

– Det primære spørsmålet har vært å se om andre alternativer kan utelukkes, sier han.

Han har derfor hatt løpende tilgang til etterforskningen og sakens dokumenter for å kunne gjøre egne vurderinger. På den måten har man ønsket å sikre at kvinnen får ivaretatt sine rettigheter.

– Det handler om å stille spørsmål rundt det faktiske. Å søke gjennom for å se om noe tilsier at mistanken svekkes.

Om kvinnens forsvarer har funnet grunn til å tvile på mistanken, vil han enn så lenge ikke svare på.

– Så lenge den endelige obduksjonsrapporten ikke foreligger vil jeg ikke trekke noen konklusjon, sier Pedersen.

Hvor mye av resultatet av etterforskningen som vil bli gjort kjent for allmennheten vil nå være avhengig av hva politiet konkluderer med.

Tore Pedersen

Forsvarer Tore Pedersen har aldri før hatt en død klient i en straffesak.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Opp til politiet å avgjøre hvor mye som skal bli offentlig kjent

– Hvis man tenker seg at man pågriper en person som står bak dette vil det bli en mulighet for retteføring i domstolen. Er det moren som har gjort det, som er en annen teori, må jo begrunnelsen og konklusjonen likevel kommuniseres på en fornuftig måte, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

I en drapssak, der man har en person som tiltales, kan allmennheten få svar gjennom en offentlig straffesaksbehandling. Gjennom en hovedforhandling og en dom får folk tilgang til en forklaring på hva som er årsaken til en urovekkende hendelse.

I en drapssak eller kriminalsak, der gjerningspersonen er død, får man ikke den muligheten, forklarer Førstestatsadvokaten.

Da vil det være opp til politiet eller påtalemyndigheten å avgjøre hva eller hvor mye som skal bli offentlig kjent. Det ut fra hensyn til de som er døde og de etterlatte.

– Men i en moderne rettstenking må det være sånn at allmennheten også da så langt som mulig må få innblikk i hva som er årsaksforholdet bak en hendelse. Når det gjelder motiv, årsak og hva som er skyld i denne utrolig triste hendelsen ligger ikke innenfor påtalemaktens mandat. Det er ikke sikkert at vi vil søke å besvare det, sier Fause.

Dette skjedde i de dramatiske timene i Tromsø

Mandag 2. desember ble en mor og tre barn funnet i vannet på Fagereng i Tromsø. Mora og hennes to eldste døtre er døde. Den yngste jenta på 1,5 år kjemper for livet på Rikshospitalet i Oslo.