Dette er ikke laksedreperen

Forsker tilbakeviser påstandene om at sjøørreten kan ha forsynt seg av den lokale laksestammen i Altaelva.

ørret

Sjøørreten har blitt mistenkt som synderen for den lave laksebestanden i Altaelva. Dette tilbakeviser nå forskere.

Foto: Gisle Sverdrup / Norges jeger- og fiskeforening

Mangeårig elvefisker Einar Blomkvist mener den store invasjonen av sjøørret tar knekken på laksen i Altaelva, ved at den spiser opp lakserogna. Forskningsleder hos Norsk Institutt for naturforskning, NINA, Tor Næsje er ikke enig.

– Det høres litt underlig ut for oss, og vi har ingen grunn til å tro at det skal være et problem. For det første så kan vi tenke på dette med rogna: laksen graver jo rogna 10-30 cm ned i grusen, så vi tror ikke ørreten er en trussel.

God yngelproduksjon

Heller ikke når det gjelder påstanden om at sjøørreten spiser lakseyngelen vil Tor Næsje i NINA være med på den tanken. NINA har gjort målinger som viser god yngelproduksjon i Altaelva sier han.

– Vi undersøker jo også nå mengden lakseunger i Altaelva, noe vi har gjort siden starten av 80-tallet. Det vi ser er at det er bra med førsteårsyngel i elva, sier han.

fiske

Dårlig fiske i Altaelva har gjort at Miljødirektoratet har regulert fisket.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Om det likevel er et problem så peker Næsje til smoltproduksjonen øverst i Altaelva, i Sautso.

– Det er en høyere dødelighet på større lakseunger, men noe problem for yngelen ser vi ikke. Vi må nok frikjenne sjøørreten i denne sammenhengen, sier han.

Svaret kan finnes i havet

Næsje mener laksesvikten i elvene kan komme av forhold ute i havet, som for eksempel næringsforhold.

– Det vi vet er at det er temperaturendringer, og endringer i næringsforhold i havet. Sistnevnte er kanskje spesielt relevant da det gjelder laksen nordpå.