Dette er det nye hjemmet til grensejegerne

Nylig ble en ny grensestasjon åpnet ved garnisonen i Sør-Varanger. Dette er det nye hjemmet for hundetroppen og Jarfjord kompaniet.

Patrulje GSV

Jørgen Havig (foran), Andreas Grefstad og Magnus Biringvad på patruljering.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Den nye grensestasjonen Jarfjord ble åpnet 15.juni. Det nyter grensejegerne godt av. Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) har nå 2 store og moderne hovedbaser langs grensen. Tidligere fantes det 6 små stasjoner.

– En investering for fremtiden, sier nylig avgått sjef for grensevakten, Jan Erik Haug.

Grensevaktsjef

Nylig avgått sjef for grensevakten, Jan Erik Haug.

Foto: Anita Føleide

– Vi skal løse det samme oppdraget som før, men med høyere kvalitet og faktisk til en billigere penge, sier Haug.

Nytt grensevaktkonsept

NRK fikk være med på en patrulje som startet ikke langt fra Storskog, grenseovergangen til Russland. Solen skinner når vi følger den pesende Schäferhunden opp mot et utsiktspunkt som har god oversikt over grensegata. En vanlig dag, sier Andreas Grefstad.

– Det er jo sånn som vi gjør nå da, patruljerer og følger med på spor. Så ser vi om noen har gjort brudd på grenselovgivningen. Det er det som er oppdraget vårt.

Grensevakt

Utsiktspunkt for grensejegerne.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Oppdraget som skal løses er tilstedeværelse langs grensen for å hevde norsk suverenitet. De skal også utøve politimyndighet på vegne av politimesteren og grensekommissæren, som har ansvar for henholdsvis å vokte Schengen yttergrense, og påse at grenseavtalen med Russland blir overholdt.

En måned etter det nye grensevaktkonseptet er grensevaktene positive.

– Det er nye tider, mest for oss som har vært på de gamle stasjonene. De nye som kommer om et par uker vil vel ikke merke så mye til det. For selve oppdragsløsningen så er det fremdeles folk som er stasjonert i de gamle områdene, sier Magnus Biringvad som snart er ferdig med sine 12 måneder.

Grensejegere

De unge soldatene er mye ute i sin førstegangstjeneste.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Ekstra motivert

Biringvad synes det er positivt at de får en større sosial krets på den nye stasjonen.

– Vi var for eksempel ​isolert i 4 måneder, men nå møter du plutselig folk du har vært ute med i utdanningen, sier Bringvad.

Det er mye patruljering for grensejegerne. Det blir sagt at de som blir stasjonert her i førstegangstjeneste er ekstra motivert. Det tror Arne Stedje stemmer.

– Man må være motivert for å holde på i 18 måneder. Det er et aktivt oppdrag, så du føler at du virkelig får gjort noe ut av førstegangstjenesten. Man føler at man er viktig og blir en del av et større spill.

En fremtid i grønt?

De unge soldatene er fornøyde med å avgi førstegangstjenesten i Sør-Varanger, men når det gjelder spørsmålet om en fremtid i grønt, spriker svarene.

Hundefører Jørgen Havig

Hundefører Jørgen Havig ønsket seg til Sør-Varanger.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Jeg er veldig motivert for videre tjeneste i forsvaret, sier Havig.

– Nei, neste gang jeg går i grønt så blir det nok på repetisjonsøvelse, sier Biringvad.

Grensevakten i Sør-Varanger skal få 150 nye soldater og 50 ansatte offiserer. Avdelingen skal styrkes med antiluftvern og panserbrytende våpen.