Det største vindkraftverket i Nord-Norge er bestemt utbygd

Vindkraftanlegget blir det største i Nord-Norge, og strømmen anlegget lager vil dekke årsforbruket til om lag 40.000 husstander.

Vindkraft Kvaløya

Slik blir utsikten mot anlegget når det kommer i produksjon.

Foto: NVE

Vindkraftverket Kvitfjell og Raudfjell utenfor Tromsø er bestemt utbygd.

Det er Berenberg, KR Vind AS og Norsk Miljøkraft AS som har bestemt seg for å investere i verkene som fikk konsesjon i vår.

Kraftverkene skal være i drift fra 2017, og blir det største vindkraftanlegget i Nord-Norge.

Her skal det produseres fornybar kraft som vil dekke årsforbruket til om lag 40 000 husstander.

– Dette skaper nye grønne arbeidsplasser, ny fornybar energi og positive lokale ringvirkninger, sier Høyres parlamentariske nestleder og energipolitiske talsmann Nikolai Astrup.

Olje- og energidepartementet ga i mai Norsk Miljøkraft Raudfjell AS tillatelse til å gå i gang med bygging av et enormt vindkraftverk på Kvaløya.

Raudfjell vindmøller

Slik kommer anlegget på Raudfjell til å se ut når det er ferdig.

Foto: Illustrasjonsfoto / NVE

Han legger til at utbyggingen er en direkte konsekvens av harmoniseringen av avskrivingsreglene for utbygging av fornybar energi mellom Norge og Sverige.

Fra 2005 til 2013 ble det bygget 238 vindmøller, men tall fra den norske vindenergiorganisasjonen NORWEA anslår at antall nye vindmøller fra 2013 til 2020 vil være 804.

– Det kan gi grønne milliardinvesteringer opp mot 25 milliarder kroner, og ny fornybar kraftproduksjon tilsvarende cirka 13 ganger Drammens årlige strømforbruk. Dette er bare starten på et nytt industrieventyr i Norge, spår Nikolai Astrup.

Sommarøy