Det nye storfylket får bedre veigrep

De nye regionene skal overta store oppgaver fra Statens vegvesen, men det er foreløpig få svar på hvordan det skal gjennomføres.

Uvær i Finnmark
Foto: Allan Klo

Det er Statens vegvesen som i dag administrerer fylkesvegene på vegne av fylkene. Men uten å utrede saken nærmere, bestemte Stortinget i høst at det i framtida blir regionenes oppgave. Dermed venter nå en kompleks prosess, og tusenvis av ansatte er usikre på hvor de kommer til å jobbe om to år.

– Nå kartlegger vi omfanget av det som ligger i vedtaket, og hva det betyr av blant annet oppgaver og årsverk.

Det sier Torbjørn Naimak som er sjef i Statens vegvesen region nord og har hovedansvaret for å finne ut hvordan de skal få dette til.

– Det er ikke slik at vi kan gå inn i organisasjonen og si at du jobber med fylkesveger og du jobber med riksveger. De aller fleste jobber med begge deler. Det er komplisert fordi det har vært en helt integrert virksomhet.

Torbjørn Naimak

Torbjørn Naimak er regionvegsjef i Statens vegvesen og ansvarlig for prosessen i overgangen til fylkeskommunal administrasjon av fylkesvegene.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Utredes først nå

Det skaper uro og engstelse blant de ansatte i Statens vegvesen å flytte administrasjonen over fylkesvegene fra staten til de nye regionene. For hvem som blir overført vet en ikke ennå. Saken utredes først nå.

Alf Edvard Masternes er hovedtillitsvalgt i Forbundet for Ledelse og Teknikk i Statens vegvesen.

– Det er veldig stor bekymring og usikkerhet nå. Politikerne vet ikke hva de har gjort av vedtak, og de har gjort et vedtak uten utredning. Det er noe som frustrerer ansatte i vegvesenet, men det burde også frustrere mange andre, sier Masternes.

Mange ubesvarte spørsmål

Samtidig har det vært mange fylkespolitikeres drøm å overta flere av oppgavene til Statens vegvesen. Torsdag denne uka møtte samferdselspolitikere og ansatte i de tre fylkene i nord regionvegsjefen. Hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken, er en av dem som spørs seg hvordan dette skal foregå i praksis.

– Det er en del usikkerhet rundt det og nå regnes det jo på ressurser inn mot det nye fylket. Og Troms og Finnmark kommer nå til å samordne seg videre i dialogen med Statens vegvesen og KS, sier Bakken.

– Må sikre kompetanse og ansatte

Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo, sier at dette er en omfattende prosess og en utfordrende del av prosessen rundt regionreformen i Troms og Finnmark.

– Det er jo litt spesielt at det ikke er gjort ei utredning i forkant. Men Stortinget har nå gjort sitt vedtak om at oppgavene skal overføres. Og da er det viktig at både vegvesenet og fylkeskommunene gjør en god jobb for å sikre både kompetanse og ansatte. For det er mer enn nok oppgaver, mer enn nok ting som skal løses til landsdelens beste. sier Prestbakmo.