Hopp til innhold

Det er størst sjanse for å bli drept av partneren i Finnmark

Forebyggingen i forkant av saker som dobbeltdrapet i Kirkenes er for dårlig, mener advokat Gunnhild Vehusheia. I Norge er partnerdrap langt vanskeligere å begrense enn andre typer drap.

Kripos i Kirkenes

VG har kartlagt samtlige partnerdrap siden 2000. I perioden er 135 kvinner og 15 menn drept av sine partnere. Pimsiri Sogngam er det siste offeret som er registret i statistikken.

Foto: Allan Klo / NRK

For halvannen uke siden ble 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes sønn drept av hennes mann i Kirkenes.

– Hun var i kontakt med både politi og krisesenter, men hun nådde aldri frem til krisesenteret, sa seniorrådgiver Elisabeth Stubberud fra likestillingssenteret KUN, da hun innledet et kurs om vold i nære relasjoner i Alta i dag.

150 drept av partneren på 16 år

Dobbeltdrapet i Kirkenes gjordet kurset ekstra aktuelt for kursdeltakerne fra krisesenter, politi, flyktningetjenesten og Nav.

Elisabeth Stubberud

Kursleder Elisabeth Stubberud. Hun jobber til daglig som seniorrådgiver hos likestillingssenteret KUN.

Foto: Marte Lindi / NRK

– Det viser hvor viktig det er å fortsette å jobbe mot vold i nære relasjoner. Og at de som er hjelpere også har en kompetanse på utlendingsrett. De bør ha en minimuns innsikt i for eksempel regelverk for å kunne hjelpe de utsatte på best mulig måte, sier Stubberud.


Ifølge ferske tall fra VG så er så mange som 150 drept av sin partner i Norges siden år 2000. I snitt har det da blitt begått 9,6 partnerdrap i året, og det er størst sjanse for å bli drept av partneren i Finnmark.

Advokat Gunhild Vehusheia har spesialisert seg på vold mot kvinner og barn, hun mener det er altfor lite fokus på forebygging i saker med vold i nære relasjoner.
– Det jobbes alt for lite med forebygging. Det er forferdelig tragisk. Problemet er at forebygging koster penger og det gir ikke synlig resultater. Man aner ikke om det er forebygging, kursing og opplæring som har gjort at færre blir utsatt for vold, eller om det er andre ting som har gjort det, sier Vehusheia.

Gunhild Vehusheia

Advokat Gunhild Vehusheia, mener det er tragisk at det ikke blir gjort nok forebyggende arbeid.

Foto: Marte Lindi / NRK

Et av mange partnerdrap


Selv om totalt antall drap i Norge er redusert, blir ikke andelen partnerdrap redusert tilsvarende. Bare dette året er partner eller ekspartner offer i hele 39 prosent av alle drap.

Dobbeltdrapet i Kirkenes er bare det siste i en lang rekke slike drap.

– Jeg tenker at det tar tid, både for kvinnene og barna, å bygge den relasjonene til hjelperene som skal til for at de stoler på at det er trygt å gå fra en partner som utsetter deg for vold, sier Vehusheia før hun fortsetter:

– Det tar også tid å bygge opp nok kunnskap hos de menneskene som blir utsatt for vold om at det finnes et alternativt liv. Jeg tror ikke det er en ting som kunne vært gjort annerledes i slike saker, men heller mange små ting, sier Vehusheia.

Vold i nære relasjoner

Flere møtte opp på kurset som hadde fokus på vold i nære relasjoner.

Foto: Marte Lindi / NRK

Om forebygging kunne gjort noen forskjell i forkant av drapet i Kirkenes vil ikke verken Stubberud eller Vehusheia kommentere, men de setter fingeren på at realsjonsbyggingen er viktig.